HR webinar: Silným trendom sa stáva priebežné riadenie výkonu (Continuous Performance Management). Inými slovami od hodnotenia minulosti k mentoringu, priebežnej komunikácii a rozvoju. Ukazuje sa, že tento prístup zlepšuje zapojenie zamestnancov, retenciu a hlavne náš výkon.

www.sapvirtualnestudio.sk/seminare/1