S hlavným referátom vystúpi prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Viac informácií na www.eugeneration.com