HR v pozícii kopilota celej spoločnosti, nové prístupy a zručnosti pri transformovaní HR z podpornej zložky spoločnosti na vedúcu pozíciu…? O spôsoboch integrácie zahraničných pracovníkov, o stanovovaní nových vzdelávacích cieľov pre jednotlivcov a tímy a ďalších kľúčových otázkach bude reč na 10. ročníku konferencie New Visions in HR 2017!

www.informslovakia.sk/sk/konferencia/new-visions-in-hr-2017