Manažment bez kravát je TOP manažérska konferencia, ktorú dlhodobo organizuje spoločnosť DEKRA.
Na konferencii sa zúčastňujú TOP manažéri z domácich aj zahraničných spoločností. Účastníci diskutujú a zdieľajú informácie o témach, ktoré reflektujú na individuálne problémy v podnikateľskom prostredí, riadení a HR oblasti.

Viac TU