Spoznajte aktuálne HR marketing trendy a postupy pri príprave a aplikácii HR marketingovej stratégie a aktivít pre budovanie atraktívnej značky zamestnávateľa, vrátane konkrétnych príkladov a ukážok z praxe.

Viac info TU