Je zřejmé, že kooperativní strategie jsou významnější, než tomu bylo před pár léty. Soupeřivé strategie „kdo s koho“ se jistě nestanou bezvýznamné. Ve firmách samotných se budeme více orientovat na spolupráci a především sdílení. Vnitřní konkurence bude mít jinou podobu.

www.motivp.com