Prináša trendy v oblasti personalistiky, odmeňovania, nákladov na zamestnancov, legislatívy a duálneho vzdelávania.

Viac informácií TU