Ocitli sa na pozícii, ktorá nezodpovedá ich skúsenostiam. 31 percent ľudí si podľa prieskumu myslí, že sú prekvalifikovaní pre svoju súčasnú prácu. Znamená to, že podávajú horší výkon, sú demotivovaní a odídu hneď, ako to bude možné? Nie je to také jednoznačné, ako by sa vám mohlo na prvý pohľad zdať. Najnovšie výskumy naznačujú, že prekvalifikovaný človek môže byť pre váš tím aj prínosom.

Takmer tretina zamestnancov je presvedčených, že sú prekvalifikovaní na svoju aktuálnu prácu. Zistila to britská HR organizácia CIPD vo svojom prieskume „Employee Outlook“. Suverénne najsilnejšie to pociťujú čerství absolventi, každý druhý (54 %) si myslí, že je prekvalifikovaný. Spomedzi pohlaví majú miernu prevahu ženy.

2016_06_overqual1

2016_06_overqual2

Prieskum hľadal súvislosť medzi pociťovanou prekvalifikáciou a spokojnosťou s kariérnym rastom. Väčšina tých ľudí, ktorí tvrdia, že kariéra už splnila alebo prekročila ich očakávania (51 % respondentov), si myslí, že sa im to podarilo vďaka tvrdej práci, talentu a kúsku šťastia. Okrem týchto faktorov sa medzi najčastejšími dôvodmi stojacimi za uspokojivou kariérou objavili tieto tri:

 • výber správnej kvalifikácie (27 %),
 • voľba povolania, ktoré zodpovedá ich schopnostiam a vlohám (50 %),
 • investícia do rozvoja vlastnej kvalifikácie mimo práce (23 %).

Naopak, väčšina tých, ktorí nie sú spokojní so svojím kariérnym postupom (33 % respondentov), pomenovala tieto príčiny:

 • súčasná práca nedovoľuje ukázať ich silné stránky (29 %),
 • jednoducho smola (27 %),
 • dostali zlé odporúčanie, poradenstvo či usmernenie v škole (26 %).

Aké výkony podávajú prekvalifikovaní zamestnanci

Doterajšie výskumy podporovali názory, že prekvalifikovaní pracovníci nepodávajú dobré výkony. Majú pocit, že im bola upretá práca, pre ktorú sú určení. Pociťujú to tým viac, čím viac majú okolo seba kolegov, ktorí sú na pozíciách zodpovedajúcich ich kvalitám. Časopis Forbes upozornil na novú vedeckú štúdiu zverejnenú v americkom „Journal of Applied Psychology“, ktorá vyvracia zaužívané predstavy o prekvalifikovaných kandidátoch ako o hrozbe pre váš tím. Celú štúdiu si môžete prečítať tu.

Vedci zbierali dáta počas 6 mesiacov od 351 zamestnancov a ich nadriadených rozdelených v 72 skupinách v 11 technologických spoločnostiach. Zistili, že ak sa prekvalifikovaný zamestnanec ocitne v tíme s ďalším prekvalifikovaným zamestnancom, nezdá sa mu jeho situácia už taká zlá. V takom prípade sú výkonnejší než ostatní. „Zistili sme, že zamestnanci, ktorých kvalifikácia prekračovala popis práce, dosahovali lepšie výsledky, než ich kolegovia. Boli výkonnejší a takisto prejavovali viac entuziazmu, lojality a chuti prichádzať s novými nápadmi,“ cituje Forbes vedúcu výskumu Jasmine Hu. Výsledky prekvapili aj Hu, ktorá predpokladala, že výskum aspoň čiastočne potvrdí doterajšie stereotypy. „No výsledky ukázali opak.“

Aby vedúci tímov dosiahli takéto pozitívne efekty, mali by podľa štúdie „oslavovať“ kvalifikáciu nových zamestnancov a povzbudzovať ich interakciu s kolegami. Ak kolegovia dobre spolupracujú, je prekvalifikovaný zamestnanec pre tím prínosom.

Podľa Hu by mali manažéri zmeniť spôsob posudzovania životopisov kandidátov. „To, čo najviac ovplyvňuje výkonnosť zamestnanca v práci, je jeho prístup. Ten zvyčajne dokážeme odhaliť počas pohovoru,“ dodáva Hu.

Pre aké dôvody zamestnávatelia odmietajú prekvalifikovaných kandidátov

Čo všetko vlastne považujete za signál prekvalifikovanosti kandidáta? Prácu by síce zvládol, je dostupný, chce ju … no aj tak ho odmietnete. Najčastejšie sa za formulkou „prekvalifikovaný“ skrývajú tieto obavy a dôvody:

 • Nezaplatíte ho spravodlivo – odmietnutie prichádza pritom často ešte skôr, ako diskusia o platových očakávaniach.
 • Neudržíte ho dlhodobo – predpokladáte, že vysoko kvalifikovaný pracovník má toľko možností, že odíde hneď, ako sa mu naskytne lepšia príležitosť.
 • Nebude mať chuť plniť úlohy pod jeho úroveň.
 • Bude sa nudiť.
 • Budú ho riadiť mladší ľudia.
 • Vnímate ho ako svojho konkurenta.
 • Nemáte chuť sa nad ním zamyslieť – pre vlastnú únavu, pohodlnosť a prepracovanosť niekedy prehliadnete potenciál v prekvalifikovanom kandidátovi.
 • Formulku použijete ako výhovorku – je jednoduchšie povedať kandidátovi, že je prekvalifikovaný, než to, že sa nehodí do firemnej kultúry, nesadol vám osobnostne a podobne.
 • Vopred ste si vybrali iného kandidáta.

Expert v IT a biznisman Nicholas Chavez si spomína na tri cenné rady od svojho prvého mentora v podnikaní:

 1. V živote nedostanete to, čo si zaslúžite. Dostanete to, čo si vyjednáte.
 2. Najmite každého prekvalifikovaného „bastarda“, ktorého nájdete.
 3. Ak niekto žiada vyšší plat, než ste mu plánovali ponúknuť, jednoducho povedzte: „Rád by som vám zaplatil toľko, koľko žiadate. Skúste mi predostrieť model, ktorý by mi pomohol uskutočniť to.

Zjednodušene povedané, prekvalifikovaný kandidát znamená iba kvalifikovaný s benefitmi navyše.

red, 6.6.2016