Mnohí robotníci nemajú možnosť zvyšovať svoju kvalifikáciu a strácajú tak perspektívu na ďalší rozvoj. Strední manažéri sa zas sťažujú na prepracovanosť a stres. No a vyšší manažment najčastejšie trpí na fakt, že nemajú priestor plniť popri svojej práci aj súkromné povinnosti. Aj to sú niektoré z výsledkov prieskumu medzi zamestnancami britských firiem, ktorý nájdete TU. Jeho autorom je organizácia CIPD.

Podľa vyjadrenia respondentov je 64 percent z nich v práci celkom spokojných, opačný pocit má necelá pätina. Problémy, s ktorými sa stretávajú vyššie spomenuté tri základné skupiny zamestnancov, sú však diametrálne odlišné. A platí, že pre nízkopríjmové skupiny je ich pozícia často pascou, z ktorej sa len veľmi ťažko dokážu vymaniť. Viac ako tretina z nich nemala v priebehu roka žiadne školenie a 43 percent nevidí priestor na rozvoj svojich schopností a zručností. A to predstavuje vážny problém pre ich kariérny rozvoj a napredovanie.

Vyše tretina stredného manažmentu má až priveľa práce

Druhá skupina, teda stredný manažment, čelí možno ešte vážnejším problémom. Traja z desiatich tvrdia, že ich zamestnanie má negatívny vplyv na duševné zdravie. Viac ako tretina si myslí, že práce majú až priveľa. Ak sa tieto dve veci spoja, je to naozaj jedovatý koktail. A to predstavuje vážnu výzvu pre zamestnávateľov, pretože musia myslieť aj na zvyšovanie pohodlia pre týchto ľudí.

Podľa výsledkov prieskumu je najmenším problémom vystavený senior manažment. Sú so svojou prácou najspokojnejší a možno paradoxne, necítia ani taký tlak ako ich kolegovia zo strednej vrstvy riadenia. Ak sa už na niečo sťažujú (28 %), je to problém dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Na druhej strane majú najjednoduchší prístup k pružnému pracovnému času a k home office (60 % z oslovených).

“Stres v riadiacich pozíciach vedie k strate schopnosti kvalitne viesť tím. Prenáša sa na nižšie úrovne, ktoré narážajú aj na spomenuté problémy s dostupnosťou rozvoja svojich schopností a zručností. A tak hoci je celková spokojnosť s prácou pomerne vysoká, musíme zároveň hľadať riešenia na skvalitnenie pracovných podmienok. Znamená to aj vyššie investície do vzdelávacích a rozvojových programov priamo na pracovisku,” hovorí Peter Cheese, Chief Executive CIPD. “Ak by sme si mali zvoliť len jeden cieľ, mal by ním byť rozvoj zdravého pracovného prostredia. Pretože len zdravý a šťastný pracovník dokáže byť produktívny,” doplnil Jonny Gifford, senior adviser CIPD.

Ďalšie dôležité zistenia:
45 % pracovníkov je spokojných so svojou mzdou. 36 % je nespokojných
59 % by pracovali, aj keby nemuseli
80 % má dobrý vzťah s manažmentom
63 % by zredukovalo svoj pracovný čas

Odporúčania CIPD:
Vytvorte jasnú cestovnú mapu rozvoja ľudí
Všetci zamestnanci musia mať možnosť prejaviť svoj názor pomocou formálnych aj neformálnych kanálov
Monitorujte pracovnú záťaž a termíny, aby vaši ľudia neboli vystavení prílišnému tlaku
Urobte stresový audit a odstráňte zdroje stresu
Poskytnite zamestnancom firmou dotovaný podporný program
Vytvorte jasné pravidlá práce mimo firmy či po pracovnom čase

red, 15.5.2018