Rok 2018 sa bude na slovenskom trhu práce niesť v znamení výrazného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Dá sa očakávať, že počet neobsadených voľných pracovných miest sa bude držať nad úrovňou stotisíc. V kombinácii so stále horšou štruktúrou slovenských nezamestnaných to bude pre firmy znamenať zásadnú výzvu.

„Tomuto faktu bude potrebné prispôsobiť nielen náborové procesy, ale aj prístup k existujúcim zamestnancom. V opačnom prípade bude firmám hroziť, že nedokážu svoje personálne stavy ani zďaleka naplniť,“ upozorňuje Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group..

Cieliť sa bude na zamestnaných

Pre rok 2018 bude ešte viac než v súčasnosti platiť, že tradičná personálna inzercia uverejňovaná na internete už pre úspešný nábor zamestnancov stačiť nebude. Na rôznych pracovných portáloch sú totiž už dnes inzerované desaťtisíce pracovných pozícií. Vzniká tak pretlak ponuky práce, v ktorom sa tradičný inzerát typu „hľadáme operátora výroby, plat dohodou“ bez problémov stratí.

„Zároveň klesá cieľová skupina ľudí, ktorých dokáže podobná ponuka osloviť. Tým, že nezamestnaných prudko ubudlo, znížil sa aj počet ľudí, ktorí si aktívne hľadajú zamestnanie. Pri náboroch je teda potrebné čoraz viac cieliť na ľudí, ktorí už prácu majú a sú ochotní ju zmeniť. Málokto sa však bude zaujímať o pozíciu, ktorá vyzerá rovnako ako tisíce iných a nie je o nič lepšia než jeho súčasné zamestnanie,“ vysvetľuje L. Sirota.

Firmy sa musia sústrediť na prípravu aspoň čiastočne unikátnej ponuky pre potenciálnych zamestnancov

Nábor zamestnancov sa teda musí zameriavať aj na ľudí, ktorí sú z pohľadu zvažovania kariérnych prestupov pasívni, pracovné portály vôbec nenavštevujú, nechodia na veľtrhy práce a na prvý pohľad ani nemajú dôvod prácu meniť. Firmy sa preto musia vo väčšej miere sústrediť na prípravu aspoň čiastočne unikátnej ponuky pre potenciálnych zamestnancov. Potrebujú totiž ponúknuť niečo navyše, čím dokážu získať ľudí na úkor konkurencie. Tu je vhodné zamyslieť sa nad prípravou kvalitného mixu zamestnaneckých benefitov, dôležité je aj akceptovanie princípov work-life balance. Potenciálni zamestnanci môžu oceniť napríklad tzv. sick days, flexibilný pracovný čas, možnosť pracovať z domu, dovolenku navyše a pod.

Byť sociálny sa oplatí

Trendom, ktorý by sa mal v tomto roku ešte prehĺbiť, by mal byť sociálny rozmer HR. „Tu nejde iba o uverejňovanie pracovných inzerátov na sociálnych sieťach. Firmy by nemali podceňovať ani potenciál osobných referencií, budovanie imidžu zodpovedného zamestnávateľa či zásady spoločensky zodpovedného podnikania,“ hovorí L. Sirota.

Práve pozitívny imidž spoločnosti, ktorý je navyše šírený aj spontánne, môže významne zavážiť pri rozhodovaní sa potenciálneho zamestnanca o budúcom pôsobisku. Okrem toho, pozitívny vplyv má aj na fluktuáciu. Zamestnanci spoločností, ktoré sú vnímané spoločnosťou kladne, sú menej ochotní meniť svoje pôsobisko. Uvedomujú si totiž, že zmena by im v konečnom dôsledku nemusela vyhovovať.

Je preto pravdepodobné, že firmy budú v roku 2018 viac akcentovať práve sociálny rozmer svojho podnikania. Dá sa očakávať väčší dôraz na CSR aktivity, neformálne firemné akcie či väčšiu komunikáciu komunitného firemného života na sociálnych sieťach.

Tlak na mzdy stúpne

„Prehlbujúci sa nedostatok zamestnancov sa nevyhnutne prejaví aj vo zvýšenom tlaku na rast priemerných platov. Mnohé firmy budú musieť prehodnotiť aj svoje dlhodobé stratégie odmeňovania,“ upozorňuje L. Sirota. Dá sa očakávať, že rast miezd v tomto roku bude vyšší než rast produktivity práce a mohol by dosiahnuť úroveň okolo päť percent.

Tento vývoj bude znamenať výzvu predovšetkým pre spoločnosti, ktoré už dlhší čas nezvyšovali mzdy či pôsobia v odvetviach s nižšou tvorbou pridanej hodnoty.  Pre mnohé sa tak bude rok 2018 niesť v znamení zvýšenej automatizácie najmä tých jednoduchších činností. Vďaka tomu by sa mali pokúsiť dostať pod kontrolu svoje personálne náklady a znížiť potrebu najímania nových pracovníkov.

Záujem o cudzincov porastie

Problémy s obsadzovaním voľných pracovných miest sa prejavia aj na zvýšenom dopyte firiem po zamestnancoch zo zahraničia. Rásť by mal nielen počet občanov iných krajín EÚ, ktorí pracujú u nás, ale aj tých zo štátov mimo únie. „Priestor na masívnejšie zamestnávanie zahraničných pracovníkov je u nás pomerne veľký. Napríklad, v susednom Česku pracuje vyše pol milióna cudzincov, u nás je to pri polovičnom trhu približne desatina tohto počtu,“ hovorí L. Sirota. Najvyšší dopyt po zahraničných pracovníkoch by mal byť na západe Slovenska a na priemyselne silnom Považí. Vytvárať by ho mali najmä firmy zo segmentov strojárstvo a automotive.

„Celkovo bude rok 2018 z pohľadu HR pre firmy náročný. Zvládnuť ho bez problémom teda bude výzvou,“ dodáva L. Sirota.