Podľa analýzy Medzinárodného menového fondu má Slovensko spomedzi rozvinutých krajín najväčšie rozdiely medzi chudobnými a bohatými regiónmi. Toto nelichotivé prvenstvo dokladajú aj rozdiely v platoch na rovnakých pozíciach na západe a východe krajiny, ktoré predstavujú opačné póly v zárobkovej mape SR. Ako je to v reálnych číslach sme porovnali s použitím dát z portálu Platy.sk.

Dlhodobo najvyššie odmeny za hodinu práce dostávajú zamestnanci v bratislavskom VÚC. V priemere je to viac ako 1560 eur v hrubom, pričom najviac, takmer štvrtina z nich, je v mzdovom pásme 1431 až 1580 eur. Viac ako 1300 eur si na výplatnej páske nájdu aj ľudia pracujúci v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Zvyšné regióny majú priemerné mzdy od 1210 po 1272 eur. Na chvoste je už tradične prešovská vuc-ka.

Práve v tomto kraji nájdeme aj najväčší podiel zamestnancov, ktorí zarábajú len málo viac ako tisícku mesačne. Štvrtina z nich je v pásme do 1010 eur. V Bratislave je len 9 percent zamestnancov v pásme do 980 eur. Rozdiely v odmeňovaní dobre ilustruje aj porovnanie vybraných pozícií, pričom vôbec nemusí ísť o súkromný sektor. Kým v hlavnom meste zarobí poštárka 776 eur, v prešovskom kraji je to len 566 eur. Opatrovateľ má v Bratislavskom kraji 733 eur, na opačnom konci republiky sa musí uspokojiť s 549 eurami. ale netýka sa to len najmenej zarábajúcich pozícií, veľké rozdiely sú aj v odmeňovaní manažérov. Generálny riaditeľ bratislavskej firmy zarobí v priemere 6 354 eur, prešovskej “len” 5 488 eur za mesiac, v prípade šéfa marketingu je to 3626 vs 2759 eur.

Ako vyzerá porovnanie miezd vo všetkých krajoch Slovenska nájdete v priložených grafoch.

PO KE BB ZA NR TN TT BA

Porovnanie najlepšie zarábajúcich pozícií

Screenshot_2019-10-16 Bratislavský kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Trnavský kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Trenčiansky kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Nitriansky kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Žilinský kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Banskobystrický kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Prešovský kraj - Platy sk(1) Screenshot_2019-10-16 Košický kraj - Platy sk(1)

Ktoré sú najmenej zarábajúce pracovné pozície podľa krajov

Screenshot_2019-10-16 Bratislavský kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Trnavský kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Trenčiansky kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Nitriansky kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Žilinský kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Žilinský kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Banskobystrický kraj - Platy sk Screenshot_2019-10-16 Prešovský kraj - Platy sk

red, 16. 10. 2019