Personalisti sú v zásade spokojní s tým, ako dokážu plniť svoje povinnosti pri homeoffice. Vyplýva to z prieskumu kariérnej organizácie Career Institut & Verlag na vzorke 6000 respondentov. Až 81 % z nich je so súčasnou situáciou v zásade spokojných.

Viac ako polovica oslovených špecialistov kvituje, že majú k dispozícii jasne definované pravidlá na prácu z domu. Takmer deväť z desiatich potom hodnotia tieto usmernenia kladne. Rovnaký podiel PR odborníkov je v dobrom formálnom kontakte so svojimi manažérmi aj kolegami. Pätina z oslovených by však uvítala o niečo väčšiu podporu.

Do značnej miery tomu prospieva aj rýchle nasadenie a etablovanie moderných technológií. Nie všetko je však úplne bezproblémové. prieskum odhalil, že mnohí z personalistov majú čoraz väčší problém oddeliť prácu od súkromného života. Tienistou stránkou homeoffice tak je nerovnováha medzi súkromným a pracovným životom. A navyše, čoraz väčšiemu počtu respondentov chýba neformálny kontakt s kolegami.

red, 15. 4. 2020