Aké pracovné pozície bude potrebovať firma budúcnosti, ktoré schopnosti si budú musieť zamestnanci osvojiť a koho profesia smeruje nenávratne do múzea? Štúdií na túto tému už boli vypracované desiatky. Jednou z tých, ktoré sa snažia nazrieť za horizont a zároveň odpovedať aj na otázku, na čo sa musia pripraviť personalisti, je projekt Revoluce dovedností: OD SPOTŘEBOVÁVÁNÍ PRÁCE K BUDOVÁNÍ TALENTŮ spoločnosti ManpowerGroup (nájdete TU).

Odhaduje sa, že viac ako dve tretiny pozícií, ktoré obsadí dnešná generácia Z, ešte neexistujú. Už súčasné technológie umožňujú, aby až 45 percent pracovných úloh, ktoré v vykonávajú ľudia, bolo automatizovaných. Pri profesiách venujúcich sa spracovaniu dát, ale napríklad aj v prípad účtovníctva, sa bavíme až o 86-percentnej nahraditeľnosti človeka strojmi. Napríklad SAP vyvinul počítačovú aplikácie SAP Cash Application, ktorá je schopná autonómneho vzdelávania sa. Tzv. machine learning jej umožňuje, aby sa postupne dokázala naučiť párovať prijaté sumy k vystaveným otvoreným účtovným dokladom. Všetko, v čom bude mať povedzme 95-percentnú istotu, automaticky zaúčtuje. A v prípade, že dôjde k zmene účtovných predpisov, nebude potrebné inštalovať updaty – aplikácia si novinky sama postupne osvojí.

Kľúčom k úspechu pre zamestnancov bude prispôsobivosť a učenlivosť. Podľa Manpower sa v najvyspelejších krajinách sveta (do OECD patrí aj Slovensko) najrýchlejšie rozvíjajú práve profesie, ktoré vyžadujú viac schopností. Aj preto automatizácia cieli hlavne na predaj, obchod, finančné operácie a kancelárske a administratívne pozície, ktoré veľmi často vykonávajú ženy. Nežnejšie pohlavie je tak ohrozenejšie – odhady hovoria o zániku 3 miliónov miest, ktorá bude suplovať vznik len pol milióna nových príležitostí. Technologický pokrok výrazne pretvára aj výrobné odvetvia a spôsobil zníženie počtu pracovníkov pri súčasnom raste produkcie. V rokoch 1990 až 2014 klesol podiel výrobného sektora v Japonsku, Francúzsku či USA na celkovej zamestnanosti cca o tretinu.

Osobný kontakt a medziľudské vzťahy stroje nenahradia

Nové technológie však netreba vnímať ako niečo, čo nám kradne perspektívu. No platí, že zmeny dnes a v budúcnosti budú prebiehať veľmi rýchlo a vyhrá ten, kto sa im dokáže prispôsobiť. Aj preto práca pre jedného zamestnávateľa na celý život a na plný úväzok pomaly mizne. Generácia Y mení po skončení vysokej školy zamestnávateľa 4-krát v priebehu desiatich rokov (takmer 2x častejšie ako ich rodičia). Chcú zvyšovať svoje znalosti a vedomosti. Dôkazom je fakt, že tretina ľudí sa dnes neustále obzerá po novom džobe. Vzniká tlak na využívanie alternatívnych pracovných úväzkov. A smeruje aj zo strany firiem – jednoduchšie tak napĺňajú svoje potreby často dočasne obsadiť pozície pracovníkmi s potrebnými kľúčovými schopnosťami.

To si vyžiada aj nové nastavenie merania produktivity a angažovanosti zamestnancov. Naviac “ľudia” už nebudú súčasťou masy, ktorá ráno prichádza a poobede odchádza, ale premenia sa na individuálne jednotky, ktoré si budú vyžadovať individuálny prístup. Teda nie pevne stanovenú pracovnú pozíciu, ale voľbu kde a ako budú pracovať. “Personalistika sa musí posunúť od umenia smerom k vede a bude si žiadať viac koordinovanú a precíznejšiu stratégiu práce s talentami, ktorá bude plniť aj obchodné potreby v reálnom čase,” píše vo svojej štúdii Manpower.

Dobrá správa ale je, že roboty stále za nami zaostávajú. Osobný kontakt a medziľudské vzťahy nenahradia. A tak digitalizácia zároveň predstavuje aj príležitosť, ako sa zbaviť rutinných činností a sústrediť sa na kreatívne a atraktívnejšie úlohy.

red, 6.2.2018