Povinné čítanie pre každého stredoškoláka, ktorý chce pokračovať vo vzdelávaní aj na vysokej škole. Profesia* zverejnila rebríček vysokých škôl podľa záujmu o ich absolventov a výsledok je možno prekvapením. Na prvom mieste totiž neskončila žiadna technika, ale Ekonomická univerzita v Bratislave. Až za ňou sa na stupňoch víťazov umiestnili Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach. Nič to ale nemení na fakte, že najlepšiu možnosť zamestnať sa majú mladí ľudia s diplomom z informatiky.

Záujem o práve skončených vysokoškolákov rastie. Personalisti totiž čoraz ochotnejšie obsadzujú voľné pracovné miesta absolventmi – kým pred dvoma rokmi tvoril podiel ponúk pre túto skupinu uchádzačov len 26,7 percenta, dnes je to už viac ako 35 percent. Okrem informatikov sú v kurze aj strojári a ekonómovia, na chvoste sú teológia, zdravotníctvo a umenie. To však môže súvisieť aj s faktom, že Profesia svoj rebríček zostavuje na základe toho, koľko firiem si pozrie životopis uchádzača. Je teda možné, že v prípade absolventov teológie či umelcov to nie je primárny spôsob vyhľadávania zamestnancov.

Čo sa týka vzdelávacích inštitúcií, prvá trojka univerzít si rozdelila stupne víťazov aj čo sa týka najžiadanejších fakúlt. Zvíťazila STU s Fakultou informatiky a informačných technológií, druhá skončila Fakulta hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite a tretia je Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE. V prvej päťke sú až štyria zástupcovia IT vzdelávania, piata totiž skončila Fakulta elektrotechniky a informatiky STU. Priečku nad ňou si uzurpovala Strojnícka fakulta UNIZA. To, že meno školy ešte neznamená aj atraktivitu v očiach personalistov dokazuje Ekonomická fakulta TUKE. Jej absolventi sú napriek faktu, že univerzita ako taká patrí do top trojky, na trhu najmenej žiadaní…

* Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt po 11. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce. 

red, 11.6.2018