Ak plánujete rozširovať vaše HR oddelenie alebo hľadáte novú príležitosť sami pre seba, predpovede hovoria, že rok 2016 môže byť vaším rokom. Pozrite si rebríček.

Portál CareerBuilder v spolupráci s EMSI (Economic Modeling Specialists Intl.) zverejnili výročnú kompiláciu najžiadanejších pracovných pozícií pre rok 2016 na základe dát o ponuke a dopyte, raste a mzde v Spojených štátoch. A HR manažér sa dostal do tohto top výberu.

Rebríček je založený na priemernom počte ľudí prijatých do zamestnania za mesiac naprieč 700 rôznymi pozíciami od januára do septembra 2015 a počte zverejnených ponúk v danom odvetví. Rebríček top 19 najžiadanejších zamestnaní pre rok 2016 sa týka pozícií vyžadujúcich vysokoškolský diplom, ktoré majú najväčšiu medzeru medzi počtom zverejnených voľných ponúk a počtom prijatých ľudí na danú pozíciu.

Zaujímavosti z rebríčka najhorúcejších pozícií

  • 8 z 19 najžiadanejších pozícií pre rok 2016 sú zamerané technicky – z oblasti strojárstva, vývoja softvéru a webových aplikácií, či inak súvisiace s IT.

  • 6 pozícií je zo zdravotníctva, 2 z oblasti financií a 2 z oblasti marketingu a predaja.

  • Relatívne najvyšší dopyt bude v roku 2016 po marketingových manažéroch. Mesačne zverejnia zamestnávatelia až 91 630 inzerátov na túto pozíciu, no len 8 447 ich je obsadených. Miera obsaditeľnosti je tak len 9,22 %, čo robí z marketingového manažéra naozaj „nedostatkový tovar“.

  • Pre 19 najžiadanejších pozícií je v priemere mesačne zverejnených až 1,325 milióna unikátnych inzerátov.

HR manažér medzi najžiadanejšími pozíciami

Manažér v HR skončil na 19. mieste rebríčka. Táto pozícia dosiahla celkom významnú medzeru medzi pracovnými inzerátmi (23 231) a reálnymi prijatiami do zamestnania (5 916). A táto medzera sa za posledných šesť rokov zväčšila. Medián mesačnej mzdy na tejto pozícii je 49,41 USD.

Laura Pizzo z EMSI ozrejmuje, že „je dôležité si uvedomiť, že jeden pracovný inzerát neznamená rovno jednu voľnú pracovnú pozíciu. Niekedy zamestnávatelia zverejnia inzerát len preto, aby pozbierali životopisy a inokedy zverejnia jeden inzerát a obsadia viacero voľných miest. Aby sme teda naozaj pochopili stav na trhu, je potrebné skúmať prípad od prípadu.“

Veľká medzera medzi reálnym náborom a inzerátmi v oblasti HR môže byť spôsobená aj nepružnosťou zamestnávateľov, myslí si Laura Mazzullo, majiteľka personálnej firmy East Side Staffing zaoberajúcej sa umiestňovaním HR profesionálov. „Samozrejme, niekto by povedal, že za množstvom neobsadených pozícií je jednoduho nedostatok talentov. No podľa mňa ide skôr o neschopnosť najímajúceho personalistu myslieť kreatívne pre hľadaní.“ Zamestnávatelia by podľa nej mohli prijať aj juniorskejšieho kandidáta a vychovať si ho do seniorskej úlohy či prijať kandidáta z iného odvetvia. „Zamestnávatelia chcú často obsadiť voľnú pozíciu niekým, kto robí presne to isté v inej firme. No väčšina kandidátov chce zmeniť prácu preto, aby zažila niečo nové,“ hovorí Mazzullo.

Rebríček CareerBuilder a EMSI:

201602_hotjobbs

Správny čas byť personalistom

Dopyt po HR expertoch rastie spolu s tým, ako sa firmy snažia zlepšiť firemnú a pracovnú kultúru a spokojnosť zamestnancov. Personalisti sa zároveň stávajú vo firmách váženejšími a rešpektovanejšími partnermi do diskusie. HR oddelenia sa rozrastajú a nastáva aj väčšia špecializácia HR manažérov. Je dobré sa preto zamyslieť, na akú oblasť sa chcete ako HR odborník zamerať a pracovať na sebe.

red, 16.2.2016