Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí. To však neznamená, že firmy sa pobijú o všetkých absolventov vysokých škôl. Nie o každého je rovnaký záujem. Aj preto  Profesia už po 12-krát zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.  

Nepotrebujeme toľko vysokoškolákov

Analýza Profesie ukazuje, že iba 8 percent z celkového počtu ponúk vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. V roku 2018 bolo na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku uverejnených vyše 261-tisíc ponúk. Počet tých, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, predstavoval necelých 21-tisíc. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Ide o dôkaz, že Slováci by mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

ponuky

Najnedostatkovejší „tovar“ sú informatici

Prvé miesto v rebríčku najžiadanejších odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku. Životopis absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018 v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie či športu.

odbory

Najžiadanejšia trojka univerzít priniesla jednu zmenu

Rebríček Profesie ukazuje, že prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita v Bratislave. Druhé miesto z minulého roka si udržala Slovenská technická univerzita. Zmena však nastala na tretej pozícii. Technickú univerzitu v Košiciach predbehla Žilinská univerzita. Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku vypadla z TOP 10, je Univerzita Konštantína Filozofa – nahradila ju Technická univerzita vo Zvolene.

univerzity

Rebríček fakúlt sa pomenil

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Zároveň ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v TOP 20 na rovnakom mieste, ako tomu bolo v minulom roku. Najväčší prepad zaznamenala Národohospodárska fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Naopak, oproti minulému roku si najviac polepšila Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, Obchodná fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta manažmentu na Univerzite Komenského.

fakulty

Ak by ste si chceli pozrieť, ako dopadol prieskum vlani, nájdete ho TU.