Možno to znie až neuveriteľne, ale Slovensko s umiestnilo na prvej priečke v zozname najvyspelejších krajín sveta. Z pohľadu menej kvalifikovaných ľudí nie je čo oslavovať – ak sa totiž obávajú, že ich do roku 2030 nahradí v zamestnaní robot, najväčšia pravdepodobnosť, že sa tak stane, je práve na Slovensku. Táto “hrozba” sa týka až 44 percent pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie PricewaterhouseCoopers(PwC).

Globálna poradenská spoločnosť vo svojich prieskumoch zistila, že viac ako tretina ľudí sa skutočne bojí, že ich nahradia stroje. Aj keď nehovoríme o robotoch v klasickom ponímanú, ale skôr o rýchlo postupujúcom pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI), internetu vecí (IoT) a s tým spojenou digitalizáciou a automatizáciou.

Prečo je teda Slovensko z tohto pohľadu na čele “ohrozených” krajín? Nie je to kvôli tomu, že by u nás technologický pokrok napredoval najrýchlejšie. Príčina je v štruktúre nášho priemyslu, ktorá je však podobná v mnohých krajinách strednej a východnej Európy.

V prípade vyspelých severských a východoázijských ekonomík s kvalitnou úrovňou školstva sa výsledky prieskumu PwC pohybujú v rozmedzí 20 až 25 % ohrozených pozícií. Východoeurópske štáty sa však už hýbu okolo hranice 40 %, keďže ich priemyselná výroba, v ktorej je automatizácia jednoduchšia, má relatívne vysoký podiel na celkovej zamestnanosti.Okrem Slovenska sa to týka aj Slovinska,  Litvy a Českej republiky, ktorá je 4. v rebríčku so 40 percentami ohrozených pozícií. Na opačnom póle sú Južná Kórea a Fínsko s 22 percentami.

Z pohľadu odvetví sú najohrozenejšie miesta v doprave a logistike, ktorá je vďaka rýchlemu vývoju autonómnych vozidiel čoraz bližšie k automatizácii. Naopak najmenšie obavy z umelej inteligencie môžu mať zdravotníci, sociálni pracovníci a učitelia. PwC sledovala aj skupiny, ktoré sú najohrozenejšie. Zbystriť by mali hlavne muži s nízkym vzdelaním. Naopak z pohľadu veku je možno prekvapujúco tabuľka vyrovnaná – je v zásade jedno, či je človek mladý alebo starší ako 55 rokov, pravdepodobnosť nahradenia robotmi je zhruba tretinová. Menej ako 30-percentná je u pracovníkov vo veku od 26 do 54 rokov.

K týmto na prvý pohľad zlým správam však treba zároveň dodať, že PwC predpovedá aj tvorbu nových pracovných pozícií, ktoré vzniknú práve vďaka nástupu Priemyslu 4.0. Automatizácia by tak nemala viesť k masívnej “technologickej” nezamestnanosti.

red, 2.3.2018