Slovenský trh práce sa v čoraz väčšej miere borí s nedostatkom pracovnej sily. Práve ten je už väčším problémom než počet ľudí, ktorí sú momentálne evidovaní na úradoch práce. „Aktuálny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov začína pomerne výrazne poškodzovať slovenskú ekonomiku. Vláda by sa preto mala sústrediť nie na to, ako o desatiny percenta skresávať existujúcu nezamestnanosť, ale na to, ako zabezpečiť, aby spoločnosti pôsobiace na Slovensku dokázali naďalej rásť a nemuseli odmietať objednávky, pretože ich nedokážu personálne pokryť,“ hovorí Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY.

Na trhu chýba vyše 100-tisíc ľudí

Oficiálne údaje o počte voľných pracovných miest na úrovni cca 75-tisíc sú totiž skreslené oficiálnou metodikou. „Zďaleka nie každá firma voľné miesta nahlasuje na ÚPSVAR. Podľa našich odhadov už dávnejšie prekročil počet neobsadených miest číslo 100-tisíc. Dostávame sa teda do situácie, keď je dôležitejšie skresávať toto číslo, než sa hnať za krajšími štatistikmi o počte ľudí bez práce,“ upozorňuje L. Sirota.     

Momentálna štruktúra nezamestnaných, kde dominujú ľudia  nízkym vzdelaním, bez pracovných návykov a často aj bez možnosti vôbec určiť ich profesiu, už nedáva možnosť obsadiť všetky voľné pracovné miesta z domácich zdrojov.

Trh potrebuje ľudí zo zahraničia

Slovenské firmy sa tak bez pracovníkov zo zahraničia v súčasnej situácii nezaobídu. „A to napriek tomu, že prijímať ľudí z cudziny je výrazne zložitejšie než najímať Slovákov. Zamestnávanie cudzincov si totiž vyžaduje povinnosti navyše: od zabezpečenia tlmočenia, cez zvýšenú administratívu až po náležitosti ako hľadanie ubytovania, vybavenie lekára, ktorý ovláda cudzí jazyk, a pod.,“ vysvetľuje L. Sirota. Ďalšou komplikáciou je fakt, že pracovníci zo zahraničia nedochádzajú za prácou dlhodobo. Po niekoľkých mesiacoch sa chcú vrátiť domov k rodine, preto je potrebné za nich pravidelne hľadať náhradu.

Ak by teda firmy mali na výber, radšej by prijímali lokálnych ľudí. Momentálne však nie je reálne obsadiť všetky pracovné miesta domácimi,“  hovorí L. Sirota.  Preto by sa štát podľa neho mal v aktuálnej situácii mal zaoberať predovšetkým tým, ako aspoň čiastočne uľahčiť nábor pracovníkov zo zahraničia, prípadne, ako motivovať Slovákov pracujúcich v cudzine, aby sa vrátili domov. V opačnom prípade hrozí spomalenie existujúceho hospodárskeho rastu.