Softvérové inžinierstvo a Informačné systémy. To sú dva “stovkové” vysokoškolské študijné odbory. Čo to znamená? Že v hodnotení uplatniteľnosti ich absolventov na trhu práce dosiahli maximálny možný počet bodov. Len o chlp za nimi – so skóre 99, skončilo počítačové inžinierstvo. Nie je asi žiadnym prekvapením, že top trojku obsadili práve IT odborníci (ide o absolventov druhého stupňa VŠ). Vyplýva to zo skóringu na webe trendyprace.sk .

Na ďalších priečkach je však už pomerne pestrá zmeska odborov. Do najlepšej desiatky sa postupne od štvrtého miesta zoradili Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a Informatika (oba 99  bodov), na šiestom je Aplikovaná informatika (98 b) a na siedmom doktorandi Trestného práva (97 b). Rovnaké skóre dosiahli aj ôsma Automatizácia a informatizácia strojov a procesov a deviata Chirurgia. Elitu z desiatej priečky uzatvára 96-bodové Chemické inžinierstvo.

V úvode druhej desiatky sú prvé ekonomické odbory, dopĺňajú ju ďalšie technické odbory a všeobecné lekárstvo. Až na 21 mieste je prvý humanitný odbor – Učiteľstvo predmetov matematika a fyzika. V top 25 je to však jediný učiteľský smer. Posledné miesto v tejto najlepšej spoločnosti získala s 86 bodmi Ochrana osôb a majetku – bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku.

Podobné hodnotenie existuje aj pre stredoškolské odbory. A aj tam sú dvaja stovkoví víťazi – na prvom mieste je to Hutník operátor a na druhom Mechanik nastavovač. Ďalej nasledujú Mechanici opravári, Elektrotechnici a Strojári. Do tejto technickej spoločnosti sa dostali na 8. mieste Zdravotnícki záchranári s 98 bodmi. Toľko isto dosiahli aj na 14. mieste absolventi odboru Financie.

Do celkového hodnotenia sa berú do úvahy mzdy, zamestnanie sa, práca v odbore a perspektíva v budúcnosti.

stredna skola

vysoka skola

red, 28. januára 2020