Rôznorodosť na pracovisku prináša lepšie výsledky. Originálnejšie nápady, viac zákazníkov, či dokonca nárast ziskov. Mnohé firmy si to uvedomujú, no často aj v nich výber nových kolegov naráža na zažité (i neúmyselné) stereotypy a vzniká tak tendencia prijímať rovnaký typ ľudí. Či už podľa národnosti, etnika, alebo pohlavia, diskriminácia stále existuje. A práve v týchto prípadoch môžu podať pomocnú ruku moderné technológie – umelá inteligencia (AI), analýzy big data, automatizácie HR procesov odbúravajú viaceré negatívne efekty čisto ľudského rozhodovania.

Tom Loeffert vo svojom článku na Digitalist ako príklad uvádza AI jazykové detektory, ktoré odstraňujú zažité rodové predsudky v popisoch pozícií či hodnotiacich správach a umožňujú aj ich anonymizáciu. To v rámci náborového procesu uľahčuje sústredenie sa na skutočné schopnosti miesto veku či pohlavia uchádzača. No ani AI nie je všemocné a neomylné. Napríklad môže akceptovať, ak v rámci firemného jazyka prevláda prideľovanie pozícií typicky k určitému pohlaviu (napríklad lekár – muž, sestra – žena). Rizikom je aj fakt, že technologický vývoj dokáže predbiehať zákonné regulácie. Vo Veľkej Británii napríklad sú vládne podniky a úrady už povinné zverejňovať, ak nejaké rozhodnutie bolo prijaté strojom. Preto je kľúčové, aby všetky automatizované procesy vo firmách boli maximálne transparentné.

Je pre nami teda dlhá cesta, kým technológie odstránia všetky predsudky spojené s talent manažmentom. Je otázne, či to vôbec dokážu – Tom Loeffert tvrdí, že ľudský úsudok bude vždy zohrávať dôležitú úlohu. Budúcnosť HR tak vidí v kombinácii vzdelávania personalistov v potieraní predsudkov a kvalitných technologických nástrojov, ktoré im budú v riadené ľudských zdrojov nápomocné. Tak, aby rôznorodosť, ktorá jednoznačne prináša firmám benefity, bola prirodzená a akceptovaná.

red, 22.2.2018