Trh práce ako aj trendy v oblasti HR prechádzajú dramatickými zmenami – nedostatok nielen kvalifikovaných pracovníkov, nástup nových technológií, príchod generácií mladých ľudí, ktorí nezapadajú do “tradičných tabuliek” personalistov a mnohé ďalšie. Oslovili sme preto manažérov slovenských aj zahraničných firiem a položili im tri otázky k začínajúcemu roku 2018:

  1. Akým výzvam v oblasti personalistiky/ HR bude vaša spoločnosť čeliť v roku 2018?
  2. Čo by vám uľahčilo získavanie / nábor zamestnancov či riadenie ľudských zdrojov vo firme?
  3. Pripravujete projekty v HR oblasti, ktoré považujete za výnimočné či kľúčové pre váš ďalší rozvoj?

Michal Stachník, generálny riaditeľ spoločnosti Cisco pre ČR a Slovensko

1.

Dlouhodobě je velkou výzvou péče o zaměstnance, neboť soutěž o talenty je na poli IT velká. Jsem rád, že se nám daří udržet si v rámci firmy zkušené pracovníky. Nicméně mnoho z nich patří mezi špičku v oboru, a tak se moji kolegové z lokální pobočky často posouvají ve firemní hierarchii výše. Samozřejmě jsem za to rád, na druhou stranu to pochopitelně znamená, že za ně musíme najít náhradu.

2.

V IT dnes nenalákáte zaměstnance, pokud mu slíbíte pouze materiální benefity, například nové auto nebo o něco vyšší mzdu než konkurence. My samozřejmě nabízíme příjemné pracovní prostředí, stravenky, životní pojištění, služební auta a další bonusy. Ale tou opravdu klíčovou výhodou společnosti Cisco je zajímavá práce, která novým kolegům umožní podílet se na velké proměně, která díky technologiím probíhá všude kolem nás. Mluvím o digitalizaci, která proniká do všech oborů a lidé v technologiích tak už dnes proměňují to, jak budeme zítra cestovat, bavit se, povídat si nebo se učit.

Digitální proměna společnosti si vyžádá specialisty s novými dovednostmi a sami se proto snažíme o to, aby fundovaných technologických odborníků bylo na trhu více: rozvíjíme vzdělávací program Cisco Networking Academy, spolupracujeme s univerzitami na výzkumu a vývoji a hledáme také nové talenty mezi dívkami a ženami.

3.

Cisco je typické tím, že své vlastní technologie samo používá v každodenní práci. Takže i všechny nové nástroje pro týmovou spolupráci okamžitě zkoušíme sami na sobě. Tak jako řada jiných firem jsou některé naše týmy tvořeny lidmi, kteří pracují z jiných kanceláří, z domova a podobně. Tady se naplno ukazuje například síla nástroje Cisco Spark pro dálkovou videokomunikaci, snadné sdílení pracovních dokumentů a týmové brainstormingy. A naši kolegové ve vývoji už pracují třeba na virtuálních asistentech s umělou inteligencí, kteří v budoucnu dokážou zorganizovat schůzku, připravit zápis a rozeslat úkoly zúčastněným. To opět zefektivní týmové schůzky a spolupráci nejen v naší firmě, ale všude tam, kde se novými technologiemi nebojí inspirovat.

Mgr. Gabriela Majerníčeková, HR manažérka TÜV SÜD Slovakia

1.

Najväčšou výzvou bude oblasť náboru nových zamestnancov a ich získanie pre prácu v spoločnosti, budovanie značky zamestnávateľa navonok vo vzťahu k novým potencionálnym zamestnancom, ale aj dovnútra voči súčasným, rozvíjanie manažérskych kompetencií v kontexte rozvoja nášho biznisu a transformácia role HR ako strategického partnera nielen pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľa.

2.

Jednou z veci, ktoré by umožnili efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov, je odbremenenie sa v čo najväčšej miere od administratívnej záťaže. A to tak, aby sa vytváral väčší, predovšetkým časový priestor pre rozvíjanie kompetencií týkajúcich sa práce s ľuďmi na všetkých úrovniach riadenia. A aby manažéri boli schopní a mali priestor na zapájanie  zamestnancov do chodu spoločnosti, riešenia jej problémov, posilňovania, dosahovania našich hodnôt, našej vízie a misie. Manažér by sa mal viac stavať už do pozície mentora, kouča a upúšťať od bežných operatívnych činností, výkonov. Aj z tohto pohľadu sa HR v rámci novej stratégie bude musieť  viac zameriavať na aktivity súvisiace s posilňovaním a podporovaním týchto prejavov správania sa.

3.

V roku 2018 zavádzame nový systém odmeňovania a transformáciou by mala prejsť aj celková stratégia práce HR vrátane náboru a riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na dynamiku, zmeny prichádzajúce z vonkajšieho prostredia alebo z interného prostredia, ktoré ovplyvňujú aj náš každodenný biznis.

Juraj Gabrhel, CEO spoločnosti e-learnmedia

1.

Presýtenosť ponukami na pracovnom trhu a pretlak voľných pracovných miest vytvára situáciu, kedy uchádzači môžu dôkladne zvážiť atraktivitu pracovnej náplne, firemnej kultúry či poskytovaných nefinančných benefitov.

2.

Našťastie aj v tejto fáze vývoja pracovného trhu nemusíme riešiť hromadný nábor, našou snahou je neustále zlepšovať a poskytovať atraktívnu úroveň parametrov prezentovaných vyššie.

3.

Keďže prostredníctvom digitálneho vzdelávania a rozvoja pomáhame ľuďom v ich rozvoji a našim partnerom v napĺňaní ich poslania a cieľov, v oblasti HR sa veľmi aktívne pohybujeme. Preto sa mnohými riešeniami pre oblasť HR sami inšpirujeme a užitočné praktiky sa snažíme integrovať aj do našich vlastných procesov.

red, 3.1.2018