HR oddelenia prechádzajú možno najväčšou zmenou v histórii. Inteligentné softvérové nástroje už zvládnu množstvo tradičnej práce personalistov, no to neznamená, že ich význam tým klesol. Naopak, môžu sa stať lepším partnerom pre top manažment firiem, tvrdí Sabrina Dick, HR riaditeľka spoločnosti SAP pre strednú a východnú Európu.

Firmy na Slovensku majú čoraz väčší problém s obsadzovaním voľných pracovných miest, v prípade IT firiem je to ešte náročnejšie. Aké sú vaše skúsenosti aj z pohľadu celého regiónu strednej a východnej Európy?

Situácia je veľmi podobná. Dôkazom je aj fakt, že zo Slovenska, ale aj iných krajín bývalého východného bloku prúdia šikovní mladí IT-čkári do starých členských krajín EÚ. Skrátka stále sa im to oplatí.

Keď sa pozrieme na vašu krajinu, ste jedným z lídrov v rámci eurozóny čo sa týka tempa hospodárskeho rastu. Darí sa ekonomike, darí sa aj firmám, klesá nezamestnanosť a rastie tlak na zvyšovanie platov. To však nemožno robiť živelne, je nevyhnutné brať do úvahy mnohé parametre a hlavne nepredbiehať jeho tempom rast produktivity práce. A práve to sa teraz v mnohých krajinách deje, dobrým príkladom je Česká republika. Potom sa už tempo zvyšovania miezd stáva skutočnou hrozbou pre podniky a môže ohroziť ich konkurencieschopnosť. A aj to je jeden z dôvodov, prečo firmy lokalizované v západnej Európe stále predstavujú veľmi atraktívny cieľ nielen pre IT špecialistov. A títo ľudia potom chýbajú v našom regióne.

Rastie samozrejme aj konkurencia medzi zamestnávateľmi a ich súboj o ľudí. Aké nástroje využíva HR SAP pre zvýšenie atraktivity firmy ako zamestnávateľa resp. ako sa bráni snahám konkurencie o „krádež odborníkov“?

Snažíme sa pozerať na našich ľudí ako na zákazníkov, ktorí by mali byť spokojní. Teda musia si z práce domov odniesť – a teraz použijem obľúbenú marketingovú floskulu – pozitívnu zákaznícku skúsenosť. A to od prvého kontaktu uchádzača so SAP až po prípadný odchod dlhoročného pracovníka do dôchodku.

Môžete poskytovať skvelé pracovné prostredie a podmienky, dobrú mzdu, ale ak vzťahy medzi zamestnancami alebo medzi zamestnancami a manažmentom nie sú dobré, nebudete mať šancu udržať či získať talenty.

Rada to prirovnávam k reštaurácii. Môžete sedieť v krásnom prostredí, zjesť vynikajúco pripravené jedlo, ale ak je personál arogantný a neochotný, váš dojem je definitívne zlý. A určite tento podnik nebudete odporúčať a už sa tam nevrátite. A to isté platí aj v zamestnaní – môžete poskytovať skvelé pracovné prostredie a podmienky, dobrú mzdu, ale ak vzťahy medzi zamestnancami alebo medzi zamestnancami a manažmentom nie sú dobré, nebudete mať šancu udržať či získať talenty.

Ste technologická firmy, ktorá vyvíja aj špeciálne riešenia pre HR. Ako môžu moderné IT nástroje pomôcť napríklad s vyhľadávaním a následným výberom nových zamestnancov?

Vezmite si len klasický portál s pracovnými ponukami. Môžete si vyfiltrovať pomocou viacerých kritérií skupinu ľudí, ktorí spĺňajú základné požiadavky kladené pri obsadzovaní voľného pracovného miesta. Toto všetko ale dokáže aj ľudovo povedané robot. Okrem vyhľadanie vhodných kandidátov zvládne aj ich prvotné oslovenie, chatbot pomôže s ich zorientovaním sa v základných otázkach a pozve ich na pohovor. Až potom prichádza k slovu personalista, ktorý vyzbrojený všetkými potrebnými informáciami o uchádzačovi urobí finálny výber.

To je len jeden z príkladov, ako vie moderná technológia odbúrať množstvo rutinnej práce. Veľmi účinne však dokáže pomáhať aj pri nástupe nového pracovníka – od manažmentu školení, zoznamovania s pracovnou náplňou, informovania o pravidlách či benefitoch, elektronického schvaľovania dovoleniek a mnohých ďalších administratívnych činností. No a potom je to samozrejme aj významná analytická a informačná funkcia pre potreby manažmentu či riadenie práce a výchovy talentov atď.

My využívame naše riešenie SAP SuccessFactors, ktoré je vlastne komplexným nástrojom na správu všetkých procesov spojených s manažmentom ľudských zdrojov vo firme. Samozrejme je škálovateľné a dostupné aj v cloude, čo je dnes už štandard pre SAP riešenia. Je tak pripravené plniť úlohy nielen v tak obrovskej firme, akou je SAP, ale aj v malých či stredných podnikoch, ktoré chcú digitalizovať svoje procesy.

Veľa sa hovorí o nástupe nových digitálnych technológií akými sú umelá inteligencia či strojové učenie. Aké môžu či respektíve už majú uplatnenie v HR? S čím dokážu personalistom alebo aj samotným zamestnancom pomáhať?

Majú potenciál úplne zmeniť nielen spôsob, akým fungujú HR oddelenia, ale aj trh práce ako taký. Okrem odbornej pripravenosti totiž bude vďaka nim narastať význam jedinečných ľudských schopností, akými sú empatia, sociálna a emocionálna inteligencia a kreativita. O rutinnú prácu sa totiž postarajú stroje, ľuďom sa tak vytvorí oveľa väčší priestor na činnosti, ktoré vyžadujú práve vyššie popísané schopnosti. Skrátka narastie dopyt po pracovných miestach s vyššou pridanou hodnotou, ktoré riešia zložité obchodné problémy a vyžadujú kreatívne myslenie.

Narastie dopyt po pracovných miestach s vyššou pridanou hodnotou, ktoré riešia zložité obchodné problémy a vyžadujú kreatívne myslenie.

A čo to prinesie priamo nám, personalistom? No okrem už spomenutého odbúrania množstva opakujúcich sa činností prostredníctvom inteligentných a inovatívnych technológií dokážeme presne prediktívne analyzovať nastavenie našej budúcej pracovnej sily a využiť ju pre rozvoj stratégie. Nové nástroje nám pomôžu prilákať tie najlepšie talenty. Pri štandardnom výbere totiž nikdy neviete úplne odbúrať subjektívne faktory, čo nás môže pripraviť aj o človeka, ktorý je extrémne šikovný, no „nevie sa predať“, prípadne sa v zle koncipovanom inzeráte o voľnom pracovnom mieste nenájde. Technológie  túto nevedomú zaujatosť odstránia. Výhod, ktoré prinesú, je však samozrejme viac.

Čo očakávate do budúcnosti, ako bude podľa vás vyzerať HR povedzme o päť či desať rokov?

Význam HR stúpne, obrazne povedané vystúpi z tieňa. Možno to znie paradoxne, keďže veľkú časť jeho terajšej pracovnej náplne prevezmú technológie. No práve to nám dáva možnosť stať sa ešte významnejším partnerom pre manažment.

Dnes sa rozhodnutia prijímajú na základe aktuálnych dát. A HR ich je schopné zabezpečiť v reálnom čase. Doba zdĺhavého vyplňovania excelovských tabuliek a ich ešte dlhšej analýzy sa skrátka končí. Personálne oddelenia sa menia z reaktívnych na proaktívne, z výkonných na tie, ktoré pomáhajú tvoriť nielen stratégie v oblasti ľudských zdrojov, ale aj biznisu ako celku.  Technologický rozvoj nám to umožňuje a my musíme zabezpečiť, aby v ňom bol naďalej prítomný aj ľudský rozmer.

Kto je Sabrina Dick

Sabrina Dick po prvýkrát prišla do nemeckého softvérového gigantu SAP ešte v roku 2005 ako študentka, ktorá riešila svoju diplomovú prácu. Odvtedy s jednou prestávkou (dva roky bola lektorom na Hochschule Heilbronn) pôsobila v tejto spoločnosti na viacerých pozíciách. Ich spoločným menovateľom je oblasť ľudských zdrojov. Od júna 2017 sa pri jej mene uvádza oficiálna funkcia Human Resources Director SAP Central & Eastern Europe. Žije a pracuje v Nemecku, okrem rodného jazyka sa dohovorí po anglicky, španielsky, francúzsky a dokonca aj po arabsky.

red, 13.12.2018