Webináre sa stali v čase pandémie veľmi obľúbeným nástrojom firiem na prezentáciu svojich ponúk zákazníkom či partnerom. A zároveň účinnou metódou, ako si zabezpečiť pomerne interaktívnu komunikáciu s publikom. No mnohé riešia pri ich príprave jednu základnú otázku – koľko by mal jeden webinár trvať? Aká je odpoveď odborníkov zo spoločnosti WorkCast?

Vo všeobecnosti jednoduchá: 60 minút. Ale…

Takže ako to s tou hodinou v skutočnosti je? Viac ako polovica webinárov, ktoré hostovali na platforme WorkCast, mala práve cca 60 minút. Bez ohľadu na to, či išlo o živé alebo nahrávané podujatia. Tento čas poskytuje dostatočný priestor povedať a ukázať všetko, čo chce firma prezentovať. Veľmi obľúbene sú aj webináre s polovičnou dĺžkou a to predovšetkým tie, ktoré si môžete stiahnuť z webu kedykoľvek (teda nie sú live) – tvoria až cca 40 percent z nich.

Všadeprítomnosť a popularita hodinových webinárov môže vyvolávať dojem, že je z pohľadu prezentátora aj publika ideálna. A teraz prichádza to ale. Nie je to totiž pravda.

Dôležitejšie ako držať sa vopred stanoveného času je zvážiť, čo chce firma vlastne dosiahnuť. Ak chce viac vtiahnuť a zapojiť publikum, tak by mala radšej preferovať kratšie, no častejšie webináre. Samozrejme, ak je cieľom hlbšie preniknúť do problematiky a detailnejšie ju vysvetliť, je na mieste štedrejšia časová dotácia.

Ak sa jedná o živé podujatie, je to na mieste. Podľa skúseností WorkCast sa ľudia na ňu pripoja v predstihu, stiahnu si materiály a sú tak vopred pripravení na prezentovaný odkaz. Pri tých na vyžiadanie je však situácia iná – prezerajú si až 4x menej obsahu.

Preto je dobré zvážiť, či je pripravený webinár dosť dlhý na to, aby sa ho ľudia chceli zúčastniť naživo. A či, naopak, je dostatočne stručný v prípade, ak bude niekde zavesený na webe na stiahnutie. Pretože pri nich odchádza značná časť publika už po 20 minutách.

Úplne ideálne je tak vytvoriť kombináciu oboch týchto prístupov. Je to náročnejšia cesta, ale prinesie lepšie výsledky.

red, 14.5.2020