Začínate o ôsmej, ale mnohí kolegovia vtedy ešte len pofajčievajú pred budovou alebo dojedajú raňajky v bufete. Do práce každý deň prídu o niekoľko minút neskôr a z tohto rituálu sa postupne stane zvyk. A vy viete, že posledné čo chcete, je vydať direktívu a prinútiť ich “silou”, aby o ôsmej sedeli na svojich miestach a pracovali. Čo s tým? Je niekoľko trikov, ako motivovať ľudí k dochvíľnosti. Nielen pri príchode do zamestnania, ale aj na firemné porady či mítingy so zákazníkmi. Lebo meškať je neslušné. Zosumarizoval ich server educba.com .

  1. Identifikujte dôvody: Samozrejme sú pochopiteľné dôvody, prečo niekto príde do práce s oneskorením. Ak sa tak stane a on príčinu vysvetlí, nie je v podstate čo riešiť. Ak teda dôvody nesúvisia priamo s pracoviskom či jeho kolegami, kedy musíte ako manažér zasiahnuť. Iná situácia nastane vo chvíli, ak sa oneskorené príchody opakujú a ich zdôvodnenie je nelogické. V takom prípade je nevyhnutné jasne deklarovať, že podobné správanie nebudete trpieť. V opačnom prípade môže vyvolať aj v ostatných dojem, že príchod “po čase” je vlastne normálna a tolerovaná vec.
  2. Proaktivita: Všetky svoje podozrenia na konkrétnu osobu musíte mať podložené dôkazmi. V prvej fáze mu ich predložte na individuálnom stretnutí. Vyhnite sa agresívnemu štýlu, bolo by to neprofesionálne, naopak jasne zdokumentované porušenie jeho povinností len ťažko môže poprieť. Sme však rôzne povahy. A tak v prípade potreby je možné tvrdohlavému jedincovi dať svoj nesúhlas s jeho opakovaným meškaním zreteľne najavo aj na špeciálnom mítingu, ktorý za týmto účelom zvoláte.
  3. Vyjadrite svoje sklamanie: Tento trik používali už naše mamy. Keď sme ich sklamali, boli smutné a vyvolali tak v nás pocit viny a snahu vyhnúť sa v budúcnosti tomu, čo ich zarmútilo. Ak máte ako manažér dôveru a úctu svojich zamestnancov, vaše sklamanie z ich meškanie môže vyvolať podobné pocity. Počkajte oneskorenca, keď mešká na schôdzku a ukážte mu, že ste tam preto, lebo ste na neho chceli počkať ako na človeka, ktorého si vážite a ktorý je dôležitý pre tím. Pretože teraz jeho prácu, ktorá je kľúčová, musí robiť niekto iný. Je predpoklad, že po takomto zahanbujúcom zážitku sa jeho správanie zmení.
  4. Hnev je zlý radca: Nekonajte impulzívne a pod vplyvom hnevu. Mohli by ste prísť o kvalitného človeka. Zvážte všetky okolnosti, stretnite sa s ním a vypočujte si jeho argumenty. Možno bude lepšie upraviť mu pracovný rozvrh tak, aby bol schopný plniť svoje úlohy. Tým ukážete profesionálny aj ústretový prístup. Robiť zo seba “drsňáka” môže v druhej strane vyvolať revolučnú reakciu, čo vám nepomôže ani v očiach kolegov. Samozrejme vyjadrite svoje znepokojenie, ale berte do úvahy aj spätnú väzbu.
  5. Vysvetlite dôsledky: Meškanie má svoje dôsledky. Ukážte aj s použitím príkladov, čo znamená pre firmu a pre vás, keď ľudia chodia načas do práce. Jasne deklarujte čas, kedy by mali sedieť na svojich miestach a nechajte si tento stav odsúhlasiť. A zamyslite sa nad motiváciami a nad tým, ako im pracovné prostredie a súdržnosť kolektívu zlepšiť. Zamestnanci musia mať pocit, že oceňujete ich dochvíľnosť a zároveň vedieť, že si ju všímate.
  6. Cukor a bič: Chváľte. Verejné ocenenie pre ostatnými kolegami, milé slovo dokážu niekedy zázraky. Ak ich doplnia malé pozornosti či odmeny vo forme napríklad lístkov na wellness pre tých, čo plnia dohodnuté pravidlá, je to ďalšie motivačné plus. No ak si chronický “flákač” napriek všetkým predchádzajúcim opatreniam a aktivitám nedá povedať, musí prísť trest.

A to najdôležitejšie na koniec. Prvé, čo musíte urobiť, je vytvoriť príjemné a priateľské prostredie na pracovisku. Vytvorte priestor, v ktorom nebudú mať ľudia problém stráviť podstatnú časť ich dňa. Musia mať aj priestor na relax či občerstvenie, ktoré pomáhajú minimalizovali negatívne vplyvy stresu či blížiacich sa termínov..

red, 31.5.2018