Keď odborník na HR analytiku David Green zverejní nejaký nový blog na LinkedIne, oplatí sa vám ho prečítať. Zväčša totiž sprostredkúva najlepšie myšlienky, ktoré sa v tejto oblasti objavia. Pozrite si jeho kompiláciu najdôležitejších článkov o personálnej analytike vydaných v tomto roku. Nájdete v nej hviezdnych autorov píšucich o HR analytike.

Green sa počas svojich ciest po svete presvedčil, že vo firmách rastie záujem o tému personálnej analytiky a že aj miera jej zavádzania stúpa.

Tu je niekoľko tipov z Greenovej zbierky odporúčaných článkov:

  1. Josh Bersin – People Analytics Market Growth: 10 Things You Need to Know

Popredný analytik zaoberajúci sa HR sa v článku delí o svoje aktuálne pozorovania na poli personálnej analytiky. Najdôležitejšie zistenie je, že „náš (Bersin by Deloitte) výskum ukazuje obrovský rast na tomto trhu a posun od merania HR k naozajstnému sústredeniu sa na využívanie dát o ľuďoch k lepšiemu pochopeniu a predvídaniu výkonnosti firmy.“ Bersin potom načrtáva desať faktorov, ktoré podporujú tento rast.

V nasledujúcej tabuľke je znázornený pokrok v personálnej analytike podľa zistení Bersin by Deloitte:

2016_10_clanky_HR1

  1. Scott A Scanlon – Data Driven CHROs in demand as role shifts in complexity

Tento článok sumarizuje výsledky štúdie Visier o meniacej sa úlohe riaditeľa ľudských zdrojov (CHRO). Najžiadanejším typom CHRO je taký, ktorý sa orientuje na dáta, je strategickým lídrom, v biznise používa zdravý rozum, kreativitu a inovácie. 80 % manažérov sa v prieskume vyjadrilo, že ich spoločnosť nemôže uspieť bez asertívneho CHRO orientovaného na dáta. Tieto zistenia do budúcna budú priať rozvoju personálnej analytiky.

  1. Peter Fasolo – J&J CHRO: The Analytics of Talent

Rovnako ako Mark Berry, Laszlo Bock a Diane Gherson je aj CHRO v Johnson & Johnson Peter Fasolo stelesnením šéfa, ktorého poháňajú dáta. V tomto fascinujúcom rozhovore Fasolo opisuje, ako on využíva analytiku, ktorá umožňuje firme rozhodovať sa lepšie s ohľadom na plánovanie pracovnej sily, mobilitu, nábor, riadenie výkonnosti a vedenie. V článku je niekoľko skvelých postrehov, napríklad aké dôležité je klásť správne otázky, či odporúčanie merať skôr výsledky než aktivitu.

  1. Jonathan Ferrar – The role of storytelling in workforce analytics

Schopnosť vyrozprávať zistenia (storytelling) je čerešničkou na torte v analytike. Ak nedokážete zainteresovaným rozpovedať presvedčivý príbeh, budú vám na nič skvelé postrehy a analýzy. V tomto článku Ferrar upozorňuje na nedávnu štúdiu SHRM, ktorá odhaľuje, že pri mnohých úsiliach o HR analytiku táto zručnosť chýba. Ako príklad skvelého rozprávača uváda Marka Berryho. Ferrar je spoluautorom knihy o personálnej analytike The Power of People, ktorá vyjde v tomto roku a v ktorej venuje storytellingu jednu kapitolu.

Tri princípy rozprávania na základe dát – z knihy The Power of People autorov Jonathan Ferrar, Nigel Guenole & Sheri Feinzig

2016_10_clanky_HR2.jpg

  1. Prasad Setty – The science of storytelling

Téma rozprávania podaná ešte názornejšie Prasadom Settym, viceprezidentom People Analytics and Compensations v spoločnosti Google. Setty rozmieňa efektívnu komunikáciu na tri základné body, na ktorých záleží: čo chcete, aby sa dozvedelo publikum; ako chcete, aby sa cítili; čo chcete, aby urobili.

  1. Adam Grant / The Washington Post – Why this Wharton wunderkind wants leaders to replace their intuition with evidence

Adam Grant, autor a pozoruhodný mladý profesor na svetoznámej Wharton School of the University of Pennsylvania v zaujímavom rozhovore pre Washington Post vysvetľuje svoju misiu – presvedčiť lídrov, aby prestali konať na základe intuície a skúseností a začali konať na základe údajov a dát.

  1. Ryan Fuller – The Paradox of Workplace Productivity

Napriek obrovskému technologickému pokroku vo veku internetu čelí paradoxne väčšina hlavných rozvinutých ekonomík problému produktivity. V tomto článku Ryan Fuller, šéf a spoluzakladateľ firmy VoloMetrix zaoberajúcej sa personálnou analytikou, tvrdí, že sa zameriavame na nesprávny druh produktivity. Opisuje fascinujúcu prípadovú štúdiu, kedy sa firme vďaka analytickým postrehom podarilo vyriešiť závažný problém s produktivitou.

  1. Tracey Smith – The first three skills HR needs to learn from outside HR

V mnohých organizáciách si zdokonaľovanie personálnej analytiky vyžaduje zmenu myslenia HR. Je množstvo zručností, ktoré sa potrebujú personalisti naučiť. Tracey Smith v tomto článku hovorí o troch najdôležitejších – základné finančné znalosti, projektový manažment a obchodnú prezieravosť.

  1. Morten Kamp Andersen – Six must-have competencies in a world-class analytics team

Vytvoriť analytický tím so všetkými potrebnými zručnosťami je poriadna výzva. „Osvietenec“ v tomto obore, Morten Kamp Andersen, v tomto článku popisuje, ktoré zručnosti a okolnosti považuje za kľúčové a čo sa stane, ak niektorá z nich chýba. Ide o dobré dáta, rozprávačský talent, prezieravosť, vizualizáciu, psychologické zručnosti, čísla a štatistiku.

Superhrdinský HR analytický tím musí:

2016_10_clanky_HR3.jpg

10. Greta Roberts – The beginner’s guide to Predictive Workforce Analytics

Zakladateľka spoločnosti Talent Analytics Greta Roberts pomáha firmám zavádzať personálnu analytiku už 15 rokov. V tomto článku pomenúva niekoľko bežných chýb, ktorých sa spoločnosti často dopúšťajú. Roberts napríklad radí vyvarovať sa „prístupu Wikipedia“, ktorý spočíva v tom, že firma začína s analytikou tak, že má nejaký súbor dát. „Začnite s otázkou, ktorú chcete vyriešiť. Nezačínajte s objemom nejakých dát.“

Ak máte chuť na ďalšie zaujímavé tipy na čítanie, pozrite si aj zvyšok kompilácie Davida Greena.

red, 5.10.2016