Nie je to príjemné. Vy sa snažíte, dbáte o to, aby po vás zostávala kvalitná robota, načas splnené úlohy a spokojní klienti. No musíte spolupracovať s človekom, ktorého zásady sú v dokonalom protiklade. A tak svojím lajdáckym prístupom kazí dojem z vašej práce a čo je horšie, vrhá na vás zlé svetlo v očiach manažmentu a ostatných kolegov. Čo s tým? Niekoľko tipov ponúka server TheMuse.

Vychladnite

Môžete mať sto chutí tomu darebákovi poriadne vynadať. Nikto by sa vám nedivil. Rozumnejšie však bude pred tým, ako začnete s rozhovorom, skrotiť svoje emócie. Poprechádzajte sa, napíšte rozzúrený mail, ktorý neodošlete, alebo skrátka odložte stretnutie o jeden – dva dni. Pokojný, vecný tón sa totiž oveľa serióznejší a profesionálnejší, ako búchanie do stola.

Nemyslí to zle

Je možné, že váš lajdácky kolega to vlastne vôbec nerobí naschvál. Skôr, ako sa doňho pustíte, zvážte aj existenciu objektívnych faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Možno má osobné problémy, dostal zadanie, ktoré je nad jeho sily, je demotivovaný, pretože šéf si na ňom permanentné vybíja svoje komplexy, alebo skrátka len nie je v práci šťastný. Jediný spôsob, ako to zistíte, je civilizovaný slušný rozhovor.

Neotáľajte

Zbytočne čakať sa však neoplatí. Ak chcete, aby vaša budúca spolupráca už pokračovala v novom, kvalitnejšom nastavení, pustite sa do riešenia problému čo možno najskôr. Na úvod je lepšie začať neformálnym rozhovorom. Možno zistíte, že tie pravopisné chyby či zlý formát tabuľky sú naozaj  len neúmyselnou chybou. No ak sa toto zlyhanie opakuje, je jasné, že je čas si pohovoriť vážnejšie.

Pripravte sa

Teraz je rad na vás. Musíte sa pripraviť a preto si pozrite jeho históriu. Bol prvotriednym zamestnancom, ktorého výkonnosť postupne klesala? Alebo sa otočil znenazdajky o 180 stupňov? Sú jeho výsledky konštantne zlé bez ohľadu na zadanie, alebo sú badateľné určité výkyvy? Pri výkone totiž ide o kombináciu schopností a motivácie, upozorňuje kariérny kouč Steven Davis z Muse. A nezabudnite ani na osobnosť dotyčného – je schopný prijať kritiku, alebo ju berie ako útok a stiahne sa do defenzívy? To všetko vezmite do úvahy.

A čo robiť, ak vaši ľudia chronicky meškajú do práce? Návod nájdete TU

Pozrite sa na seba

Ak ste v pozícii nadriadeného a ľudia pod vami vo svojich úlohách “plávajú”, skúste sa pozrieť aj na seba. Možno zistíte, že problém je vo vás, či minimálne na oboch stranách barikády. Niekedy totiž šéf kladie na ostatných nároky, ktoré sú pre neho síce bežné, ale pre iných môže byť splnenie takýchto požiadaviek nereálne. No a každý musí rozumieť, čo od neho vlastne chcete. Nejasné pokyny a zadania, nedostatočná podpora sú niekedy tou pravou príčinou slabých výkonov.

Pár otázok na úvod

Tak a je tu samotný rozhovor. Na rozbeh sa môžete spýtať napríklad: Všimol som si, že vami odovzdaný projekt má niekoľko nedostatkov, ktoré sa vo vašej práci pred tým nevyskytovali. Deje sa niečo, môžem vám pomôcť, aby sa to neopakovalo? Prípadne: Ako napreduje váš projekt, stíhate, sú stanovené ciele dosiahnuteľné? Pozorne si všímajte, čo vám odpovie. „Možno potrebuje iné zdroje, alebo iných ľudí, ktorí mu pomôžu. Mohol mať pocit, že je ignorovaný alebo že nemá podporu,“ upozorňuje Davis.

Dôvoďte, no neobviňujte

A čo v prípade, ak pracovník nevidí žiadne nedostatky vo svojej práci? Prípadne ich nedokáže pomenovať? Musíte mu ich jasne ukázať vy. Možno si ani neuvedomuje, ako jeho lajdáckosť dopadá na ostatných kolegov či imidž firmy. Neobviňujte ho, nepoužívajte agresívny slovník, skôr na príklade ukážte, aké môže mať konanie jednotlivca ďalekosiahle efekty. “Vidím, že ste mi dali dokument, ktorý obsahuje viacero chýb. Niektoré štatistické ukazovatele ste si neoverili. Chcem vám dôverovať, chcem vám zveriť túto agendu a preto potrebujem mať istotu, že sa podobné chyby nebudú opakovať. Ak potrebujete moju pomoc, potrebujete viac času, povedzte mi to a ja urobím maximum.” Je možné, že podobný rozhovor bude mať efekt ako živá voda.

Dajte spätnú väzbu

Ak sa človek začne zlepšovať, nezabudnite ho pochváliť. Nemusí ísť o veľké skoky, aj malý pokrok stojí za pozornosť. Takže mu ju venujte, poskytujte svoju spätnú väzbu a podporu. No ak naďalej pokračuje v lajdáckom prístupe k povinnostiam, treba mu jasne vysvetliť, že to bude mať konzekvencie. Vrátane možnosti, že sa s ním budete musieť rozlúčiť…

red, 20. 6. 2019