Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Univerzálna rada platí aj pre prípravu na pohovor. Jej nevyhnutnou súčasťou musí je i zistenie si informácií o potenciálnom zamestnávateľovi a o trhu, na ktorom pôsobí. Pretože ak ťa zaskočí otázka o produktoch či službách firmy, v ktorej chceš pracovať, budeš mať veľmi veľký mínusový bod. A tak sa spolu s Target Jobs pozrime na niekoľko pravidiel, ktoré ti túto časť prípravy na interview značne uľahčia.

Čo sú základné informácie, ktoré musíš mať pred pohovorom v malíčku?

 • čo firma robí (produkty / poskytované služby)
 • kde má sídlo
 • jej história a dôležité míľniky
 • kto sú jej zákazníci/klienti
 • kde pôsobí (trh, sektor podnikania)
 • kto sú jej najvýznamnejší konkurenti
 • jej silné stránky, dôvody rastu a rozvoja
 • hlavné konkurenčné výhody
 • dôležité novinky za uplynulý rok/dva (uvedenie nového produktu, akvizície, výmena na poste generálneho riaditeľa a pod.)

Prvú časť nášho seriálu nájdeš TU.

Aby si nebol novými informáciami zahltený, je rozumnú rozdeliť si pátranie na niekoľko logických celkov. V poradí druhú skupinu informácií tvoria detaily ohľadne pozície, o ktorú sa uchádzaš:

 • aké sú možnosti a úlohy, na plnenie ktorých firma využíva absolventov
 • aké sú minimálne požiadavky na vzdelanie a prax
 • aké zručnosti firma požaduje
 • z čoho sa skladá samotný náborový proces
 • aký je termín na podanie žiadosti
 • ktoré kontaktné údaje je potrebné uviesť v žiadosti

Do tretej skupiny možno zaradiť detaily týkajúce sa firemnej kultúry či vo všeobecnosti tvojich pocitov z nej:

 • aké sú základné hodnoty a ciele spoločnosti
 • ako by firma rada videla samú seba
 • aký je pohľad zvonka
 • preskúmaj dostupné personálne politiky
 • ako ty vidíš/vnímaš podnik
 • odpovedz na otázku, prečo chceš v tejto firme pracovať

Hlavným informačným zdrojom je, samozrejme, internetová stránka firmy (prípadne jej ďalšie online profily, napríklad na sociálnych sieťach). Zaujímavé údaje sa však dajú nájsť aj vo voľne dostupných štatistikách (napríklad finstat.sk), prípadne rešeršou externých zdrojov. Svoj význam majú aj hodnotenia firiem ako zamestnávateľov na pracovných portáloch. Vo všeobecnosti platí, že ako zdroj preferuj seriózne weby či publikácie pred rôznymi statusmi či hodnoteniami na sociálnych sieťach, ktoré môžu mať ďaleko od objektivity. No a samozrejme ak máš možnosť “vyťažiť” súčasného či minulého zamestnanca spoločnosti, určite ju využi.

A na záver – ak budeš prezentovať zistené skutočnosti v rámci pohovoru, prípadne sa na ne odvolávať, rob tak vlastnými slovami. Bude to uveriteľnejšie ako citovanie vopred naučených fráz. Ako pomôcku si priprav údaje a informácie v prehľadnej forme (prípadne aj vyzdrojované), aby si z nich mohol kedykoľvek čerpať. Nielen, že ti to pomôže pružne reagovať, ale bude to aj dôkazom, že si si spravil poctivú prípravu. V konečnom dôsledku to môže tvojmu sebavedomiu a pozícii v očiach personalistu len pomôcť.

red, 4. 9. 2019