Zdá sa to veľmi náročné, každá firma totiž môže od svojho HR oddelenia očakávať niečo iné. No je veľmi pravdepodobné, že šéf celej organizácie raz príde za HR manažmentom s otázkou, aký je vlastne biznis plán tohto oddelenia. Bolo by dobré pripraviť si odpoveď, pretože tento dopyt má svoje opodstatnenie. Ako na to sa pozrieme v prvej časti seriálu HR plánovanie, ktorý je inšpirovaný webom thebalance.com

  1. Hneď na úvod si ujasnite, čo vlastne od vás nadriadený očakáva a čo ho naopak nezaujíma. Ušetríte si tým veľa času venovaného nezmyselnej práci na veciach, ktoré pre vášho šéfa nie sú podstatné.

  2. Prejdite si organizačnú štruktúru HR oddelenia a pozriete sa na náplň práce na jednotlivých pozíciách od  riaditeľa až po asistenta. Možno zistíte, že niektoré definované náplne práce sa vlastne vôbec nevykonávajú a pritom by boli pre vašu organizáciu potrebné. Alebo naopak. V stručnosti sa to dá nazvať aj personálnym auditom personalistov.

  3. Vytvorte si zoznam funkcií, ktoré plní vaše HR oddelenie a zoznam tých, ktoré by plniť malo, ale tak nerobí. Alebo naopak tých, ktoré sú zbytočné a bude dobré ich zrušiť.

  4. Urobte si kolečko stretnutí s ďalšími vedúcimi pracovníkmi vo firme a spýtajte sa ich, či personalisti robia všetko, čo od tohto oddelenia potrebujú, či im niektoré služby chýbajú a zistite, čo by HR mohlo spraviť pre napĺňanie vízie a poslania podniku. Vaše otázky im zašlite ešte pred stretnutím, aby sa na ne dokázali pripraviť aj pomocou spätnej väzby od zamestnancov. Tento krok je kľúčový pre získanie predstavy, čo okrem štandardných (povinných) funkcií by HR malo svojej organizácii prinášať.

  5. Len pohľad dnu nestačí. Získali ste veľa interných informácií, no tie by mali doplniť aj vedomosti z externých zdrojov. Preto nezabudnite hľadať inšpirácie aj na weboch ako je The Balence. Alebo Simple Talent SK.

  6. Tento 360 stupňový pohľad na seba aj vašu spoločnosť vám teraz umožní urobiť dobrý plán rozvoja HR oddelenia. Viete čo vám chýba, kam by ste mali strategicky smerovať podľa názoru vedúcich pracovníkov aj zamestnancov a čo naopak môžete z ponuky svojich služieb vypustiť.

  7. Na záver si stanovte priority. Berte do úvahy zdroje a časové možnosti plnenia jednotlivých cieľov. Niektoré si totiž môžu vyžiadať výrazné zmeny, ktoré sa nedajú urobiť zo dňa na deň.

No a teraz už môžete riaditeľovi firmy s kľudom odpovedať áno, máme svoj HR biznis plán.

 

red, 24.3.2018