Ak neviete, čo si myslia vaši zamestnanci, len ťažko dokážete správne nastaviť svoju HR politiku. Ako sa ale dozvedieť názory ľudí v spoločnostiach, ktoré majú stovky či dokonca tisíce pracovníkov, pričom mnohí vôbec nemajú chuť zdieľať s vami tieto informácie? Skúste využiť focus grupy, skupiny vybraných reprezentantov celého kolektívu. A možno budete zaskočení, aké zaujímavé a prospešné informácie získate. Niekoľko užitočných rád sme pre vás spracovali na základe informácií portálu randstad risesmart.

Najlepšími ambasádormi firmy sú jej zamestnanci – to je všeobecne známy fakt. Nimi podanému obrazu o podniku verí viac ľudí ako oficiálne publikovaným správam. Takže HR oddelenie musí mať istotu, že tento komunikačný kanál je “nastavený” pozitívne. A práve fokusky sú výbornou cestou ako zistiť, či je všetko v poriadku a čo prípadne treba vylepšiť. Pre ich správne využitie je potrebné dodržať zopár základných pravidiel.

  1. Menej je niekedy viac – počet ľudí v skupine by nemal presiahnuť 15. Ak cítite, že potrebujete osloviť viac respondentov, radšej ich rozdeľte na niekoľko menších celkov. Pre všetky platí, že otázky aj program počas stretnutia musia byť rovnaké – potrebujete získať údaje v rovnakej štruktúre a kvalite. Jeho dĺžka by nemala presiahnuť 60 minút (radšej menej) a určite by sa malo uskutočniť len počas pracovnej doby. Samozrejmosťou je garancia anonymity a dôvernosti.
  2. Konverzácia nesmie prebiehať nekoordinovane. Naopak, pripravte si plán a osnovu s konkrétnymi otázkami, ktoré chcete prediskutovať. Istá odchýlka nie je striktne zakázaná, ale dbajte na to, aby sa následne diskusia vrátila do nastavených mantinelov. No pri tom všetkom musia mať respondenti dobrý pocit, že sú vypočutí a ich názory a nápady majú pre vás význam. A to napriek neformálnej atmosfére.
  3. Nezabúdajte si robiť poznámky, ak treba, privolajte si na pomoc ďalšieho člena HR tímu. Pomôže, ak otvorene pomenujete kľúčové parametre, ktoré budete sledovať a hodnotiť. Potrebujete sa predsa dostať k spoľahlivým údajom.
  4. Samozrejme kľúčové je aj zvoliť si tých správnych členov focus grupy. Aj pri náhodnom výbere musia odzrkadľovať zloženie zamestnancov firmy a tak treba do úvahy brať parametre ako sú doba pôsobenia v podniku (noví aj skúsení pracovníci), výkonnostné hodnotenia, funkcie a oddelenie, typ osobnosti či demografická skupina. Niektoré témy umožňujú zapojiť aj manažment, vo všeobecnosti by však mal byť v oddelených skupinách.
  5. Po skončení stretnutia okrem poďakovania ubezpečte účastníkov, že ich príspevok si vážite a budete ich informovať o ďalších krokoch. Je fér, ak s nimi budete zdieľať aj výsledky prieskumu a kroky, ktoré na ich základe plánujete podniknúť.

Ak chcete využívať focus grupy pravidelne (a to je celkom dobrý nápad), zvážte, či ich účastníkom nedáte motiváciu naviac. Napríklad darčekovým poukazom či obedom zdarma. Záleží na tom, čo je pre vašu organizáciu najlepšie. Po skončení jednotlivých kôl sa vždy zaujímajte o spätnú väzbu, pripomienky a návrhy, čo by sa malo v budúcnosti zlepšiť. Pre vedenie spoločnosti spracujete získané poznatky spolu s navrhnutými opatreniami. Dôležité je preukázať, že focus grupy majú význam pre zlepšenie zapojenia a spokojnosti zamestnancov, ale aj skvalitnenie procesov vo firme.

red, 11.3.2020