Plánujete si výdavky na letnú dovolenku znížiť vďaka tzv. rekreačným poukazom? Môžno vás čaká sklamanie, nie každý zamestnanec totiž má na tento zákonom stanovený príspevok nárok. Aké sú teda základné podmienky, ktorými sa firmy pri ich poskytovaní musia riadiť?

Aspoň dva roky

Dnes tvoria tzv. job skipperi nezanedbateľnú skupinu všetkých zamestnancov. Situácia na trhu práce, hlavne nedostatok voľných pracovných síl a tým pádom aj väčšia ochota zamestnávateľov vychádzať im v ústrety pri platových ale aj nepeňažných podmienkach, im ženie vodu na mlyn. Ak vnímame aj rekreačný poukaz ako benefit, pre túto kategóriu ľudí je nedosiahnuteľný. Platí totiž, že nárok naň majú len tí, ktorí splnia podmienku nepretržitého pracovného pomeru v trvaní aspoň 24 mesiacov. O akú formu ide – teda či o plný alebo skrátený úväzok (v tom prípade je nárok na pomernú časť príspevku), na neurčitú alebo určitú dobu, je jedno. Tak isto naň majú právo aj práceneschopní zamestnanci či tí, ktorí sú na materskej dovolenke. Netýka sa však tzv. dohodárov.

Minimálne 50 ľudí alebo dobrovoľne

Ani to však nemusí stačiť. Aby ste “poukaz” dostali, musíte mať aspoň 49 kolegov, teda firma musí zamestnávať aspoň 50 ľudí. Posudzuje sa aktuálny stav resp. priemerný počet zamestnancov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste v menšej spoločnosti, máte smolu. Jediná šanca je, že vám váš šéf dobrovoľne prispeje na zrekreovanie sa.

Pýtajte niečo, kde je vaše meno

Asi najčastejšie využívaným spôsobom preukazovania svojho nároku na uhradenie príspevku bude predloženie účtovného dokladu, z ktorého bude zrejmé, že sa týka vašej dovolenky – teda bude na ňom vaše meno (ak ho niekto, možno aj vy, načmára perom, môže ho firemný účtovník odmietnuť). Samozrejme z dovolenky na Slovensku, pretože celý tento nástroj vymysleli na podporu domáceho cestovného ruchu. Asi menej využívanou možnosťou budú rôzne kartičky a preukazy, na ktoré si brúsili zuby viaceré spoločnosti, lebo by si za ich “prevádzkovanie” vypýtali sprostredkovateľský poplatok. Rozumný podnikateľ ich môže využívať kvôli jednoduchšej administratíve, väčšiu obľubu si asi nájdu v štátom riadených podnikoch…

Zabudnite na týždeň v Grand Hoteli

No a teraz to najdôležitejšie – suma. A tá nie je nijak závratná, je to 275 eur na rok. Maximálne. Takže zabudnite, že si vďaka rekreačnému poukazu konečne užijete luxusnú dovolenku v grandhoteli na Štrbskom Plese. Firma vám preplatí 55 percent z vynaloženej sumy, tých 275 € je však strop. Takže ak predložíte doklad na 100 eur, máte nárok na 55 a zvyšok vám zostane na ďalší pobyt. Nemusíte si teda celú sumu vyčerpať naraz. Ak donesiete faktúru za 1000 eur, nedostanete viac ako 275.

Dve noci a aj pre deti

Rekreácia hradená aj pomocou rekreačného poukazu neznamená, že musíte ísť na dovolenku sami. Naopak, legislatíva zahrnula do vašich oddychových plánov aj osoby, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti, súrodencov, rodičov a pod. Ak žijete s niekým “na divoko”, priložíte len čestné prehlásenie, že ste partnermi. Dieťaťu tak napríklad môžete uhradiť časť nákladov na jeho prázdninový letný tábor. No nezabudnite – nikto vám nepreplatí váš jednodňový výlet do akvaparku. Pobyt musí zahŕňať aspoň dve prenocovania.

A čo dane a odvody?

Rekreačný príspevok sa nezdaňuje a neplatia sa z neho odvody. Ak by vám ale zamestnávateľ chcel prihodiť niečo na zákonom stanovený limit, tam už ide o zdaniteľný príjem, z ktorého sa platia odvody.

SZČO

SZČO má právo na zníženie svojho základu dane v sume 55 percent výdavkov na rekreáciu, opäť je to maximálne 275 eur za rok. Rovnaký benefit si však nesmie uplatniť aj ako zamestnanec. Platí podmienka, že musí podnikať aspoň dva roky. Ostatné pravidlá čo sa týka miesta pobytu, jeho dĺžky a preukazovania nároku sú rovnaké.

red, 22. mája 2019