Podarilo sa mu niečo, o čo sa už celé desaťročia márne snažia úrady aj meniaci sa splnomocnenci vlády. V [...]