Pred vstupom na slovenský trh si v spoločnosti Proudly urobili výskum, ktorý sa zameriava na odchod talentov do Českej [...]