logo_profi-HR_w150 Časopis Profi HR je odborný dvojmesačník, ktorý sa zaoberá problematikou HR. Časopis je určený pre odbornú verejnosť, akou sú HR manažéri, personalisti a ostatní pracovníci zodpovední za riadenie a vedenie ľudí. Časopis sa obsahovo zameriava na poskytovanie aktuálnych praktických rád, napríklad case studies, zahraničné trendy a nástroje v manažmente alebo inšpiratívne know-how pre vedúcich pracovníkov v oblasti riadenia ľudí.Ďalšími hlavnými témami sú recruitment, vedenie a motivácia, politika odmeňovania (vrátane tématiky zamestnaneckých benefitov), vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, riadenie, informačné technológie pre personálny manažment alebo právne výklady v legislatíve.

Web stránka: http://www.profihr.cz


DRILL® je personálno – konzultačná spoločnosť poskytujúca široké portfólio produktov a služieb pre firemných zákazníkov. DRILL® sa zaoberá komplexnými službami v oblasti ľudských zdrojov, čiastočným aj úplným outsourcingom podporných a obslužných útvarov najmä outsourcing útvarov strategických nákupov, bezpečnosti, kvality, projektového riadenia a office managementu, ekonomickým a podnikateľským poradenstvom. Záväzok poskytovať služby maximálnej kvality potvrdzuje tiež skutočnosť, že DRILL ® je držiteľom medzinárodného certifikátu managementu kvality ISO 9001:2009 a certifikátu environmentálneho managementu ISO 14001:2005.

Web stránka: http://www.drill.sk


logo_EY-horizontal_w150 Spoločnosť EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. EY názormi a kvalitou služieb prispieva k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporuje rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je hlavný prínos EY k lepšie fungujúcemu svetu pre ich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Web stránka: http://www.ey.com


  McROY Group, a.s. je plnoformátová personálno-poradenská spoločnosť. Jedným zo základných princípov tejto spoločnosti je prinášať do personálno-poradenského biznisu ľudskosť vo vzťahu ku všetkým zúčastneným stranám. McROY Group je  viac ako personálna agentúra, poskytuje na mieru šité riešenia v oblasti personálneho poradenstva, či už pre samotné firmy, alebo cieľovú skupinu individuálnych klientov. Spoločnosť sa v priebehu krátkeho času na slovenskom trhu nielen rýchlo adaptovala, ale zároveň sa stala jedným z lídrov vo svojom segmente. V roku 2015 sa stala najcitovanejšou personálno-poradenskou firmou na Slovensku a v rámci udeľovania cien RecruitRank Awards 2015 sa jej podarilo získať 3.miesto v kategórii Veľké personálne agentúry.

Web stránka: http://www.mcroygroup.com


logo_globesy_w150_png8bit Spoločnosť GLOBESY je dlhoročným SAP partnerom, ktorý sa špecializuje na IT riešenia a konzultačné služby v oblasti HR. Ako prvá spoločnosť na Slovensku zaradila do svojho implementačného portfólia cloudové riešenie SAP SuccessFactors, pre ktoré vyvinula aj špeciálne rozšírenie. Práve neustále sa rozširujúce možnosti sú katalyzátorom svetového trendu, v rámci ktorého čoraz viac firiem siaha po cloudových riešeniach. GLOBESY preto dnes podáva pomocnú ruku progresívnym spoločnostiam na Slovensku aj v zahraničí, ktoré chcú svoje systémy presunúť zo SAP HR do cloudu a fungovať tak modernejšie, jednoduchšie a efektívnejšie.

Web stránka: https://www.globesy.sk


logo_SAP_w150 SAP Slovensko je dcérska spoločnosť SAP SE,  lídra na trhu aplikácii pre podnikový softvér, ktorý pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví fungovať lepšie. Spoločnosť SAP umožňuje ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach, od pracovníkov v kanceláriách až po predstavenstvo, od skladu po obchodné priestory, všetkým ktorí používajú stolový počítač či mobilné zariadenie, spolupracovať efektívnejšie, využívať aktuálny prehľad o podniku účinnejšie, a tým si udržať náskok pred konkurenciou.SAP pôsobí na slovenskom trhu v rôznych formách už od roku 1992. Samostatná spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1998. SAP Slovensko poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v jazykovom a legislatívnom prostredí Slovenskej republiky.

Web stránka: http://www.sap.sk