Košice, 2. augusta 2019 – Vo firme U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorá do konca roka 2021 plánuje znížiť počet zamestnancov o 2 500, vládne napätá atmosféra. V týchto dňoch došlo medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou k podpísaniu dodatku číslo 8 ku kolektívnej zmluve, platnej do 31. marca 2020. Dodatok upravuje podmienky odchodu zamestnancov, ktorí v spoločnosti odrobili nepretržite viac ako 10 rokov. Ak ide o pracovníkov, ktorí nemajú krátko pred dôchodkovým vekom, firma im pri dobrovoľnom odchode vyplatí 12-násobok ich priemernej mesačnej mzdy.

Viac na sme.sk