Bratislava, 21. apríla 2020 – Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dve miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) v čase koronavírusu.

Viac na sme.sk