Bratislava, 16. októbra 2019 – Za uplynulé roky výrazne narástla priemerná výška dávky materské, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca matkám a otcom pri starostlivosti o dieťa. Za obdobie január až august 2019 predstavovala za mužov a ženy spolu 710,04 eura, kým pred rokom to bolo 639 eur mesačne. Podľa štatistík poisťovne muži pritom poberajú vyššie materské ako ženy – priemerne to je zatiaľ v tomto roku 881,30 eura, pričom ženy ho dostávajú vo výške 660,64 eura. Súvisí to predovšetkým s vyššími zárobkami mužov, z ktorých sa dávka vypočítava.

Viac na teraz.sk