Bratislava, 30. septembra 2019 – Pracovná skupina Európskej komisie (EK) s názvom Ženy v digitálnej dobe začala v pondelok činnosť v Bruseli. Hlavným cieľom je zvýšiť počet žien, ktoré budú pracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Pracovná skupina pri EK vznikla na základe deklarácie Ženy v digitálnej dobe, ktorú v apríli tohto roku podpísalo aj Slovensko. Na jej základe musí pripraviť súbor opatrení, prostredníctvom ktorých zvýši podiel žien pracujúcich v IT. Je to záväzok voči všetkým členským štátom, aby pripravili a prijali stratégiu, ktorá počet žien zvýši.

Viac na aktuality.sk