Bratislava, 21. februára 2019 – Ak by sa minimálna mzda na rok 2020 zvýšila zo súčasných 520 eur na 600 eur, ľudia zarábajúci minimálnu mzdu by si nemohli znížiť zdravotné odvody o odvodovú odpočítateľnú položku. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Viac na sme.sk