Bratislava, 28. apríl 2020 – Preplatky z daňových priznaní podaných do 31. marca dostanú daňovníci najneskôr v štandardnej lehote do 10. mája, informuje Finančné riaditeľstvo SR. Doteraz správca daní na účty daňovníkov poslal viac ako 75 miliónov eur. Finančná správa už spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré jej klienti doručili v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné.

Viac na sme.sk