HR 2020: Trh práce 4.0. Technológie. Inovačná kultúra – dva dni odborných prednášok, networkingu a výmeny skúseností.

www.konferencie.etrend.sk/trend_konferencie/personalny-manazment-2017.html