Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje “Deň absolventov” – jednodňový veľtrh práce a kariérneho poradenstva s cieľom poskytnúť spoločnostiam priamy kontakt na sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných odporúčaní, konzultácií končiacim študentom EUBA. Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave.

Viac nájde TU