Bratislava, 6. decembra 2017 – Údaje Štatistického úradu SR o vývoji trhu práce za tretí kvartál 2017 potvrdzujú, že Slovensko čelí čoraz väčším výzvam v oblasti štruktúry nezamestnaných. „Vyše štvrtinu ľudí bez práce tvoria tí, ktorí nikdy nepracovali. Navyše, nezamestnanosť najviac klesá v krajoch, kde aj doteraz bola v porovnaní s inými regiónmi pomerne nízka. Konkrétne v trnavskom a žilinskom regióne, kde je dlhodobo z pohľadu zamestnávateľov problém nájsť vhodných ľudí. V krajoch, kde je nezamestnanosť pomerne vysoká, jej miera klesá pomalšie,“ hovorí Luboš Sirota, podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group.

Kľúčovou bude mobilita

Čoraz dôležitejšou bude preto pre kondíciu domáceho trhu práce mobilita nezamestnaných. V niektorých regiónoch je totiž už dnes takmer nemožné získať vhodných pracovníkov z radov domácich. Ak firmy nechcú byť odkázané na dovoz ľudí zo zahraničia, musia presvedčiť kandidátov z iných kútov Slovenska, aby za prácou dochádzali.

Ide predovšetkým o nezamestnaných z Prešovského kraja či z južných regiónov Banskobystrického kraja. Dôležitá je v tomto smere ponuka ubytovania a dopravy zo strany spoločností, ktoré ľudí potrebujú. Málokomu sa totiž oplatí za prácou sťahovať v situácii, keď si za svoj dom napríklad v Rimavskej Sobote nedokážu kúpiť v Bratislave ani jednoizbový byt,“ upozorňuje Luboš Sirota.

Chýba vyše 100-tisís ľudí

Podľa Štatistického úradu klesol počet nezamestnaných na približne 220-tisíc. Podľa spoločnosti McROY to znamená, že na jedno neobsadené pracovné miesto pripadajú približne dvaja potenciálni uchádzači. „Podľa našich odhadov počet neobsadených pracovných miest už dávnejšie presiahol úroveň 100-tisíc. Oficiálne čísla sú síce nižšie, no to je spôsobené tým, že nie každá spoločnosť voľné miesta nahlasuje na úrady práce,“ vysvetľuje Luboš Sirota.

Nie každý uchádzač sa však na voľné pracovné miesto hodí. Mnoho ľuďom chýba nielen akákoľvek kvalifikácia, no časť z nich ani pracovať nechce. V skutočnosti sa tak už dnes počet ľudí, ktorí môžu a chcú reálne nastúpiť do práce, začína vyrovnávať počtu voľných pracovných miest. „Hlavným problémom trhu práce tak už nie sú tí, ktorí dodnes robotu nezískali. Primárnou výzvou, ktorej musíme čeliť, je rastúci počet neobsadených pozícií. Pretože ten začína reálne ohrozovať výkonnosť slovenskej ekonomiky a jej medzinárodnú konkurencieschopnosť,“ uzatvára L. Sirota.