Trendy | Stránka 12

Trendy

Zjednodušenie pracovného života v budúcnosti: Učenie v cloude

Pracovisko prechádza zásadnou zmenou. Naša ekonomika je stále väčšmi založená na znalostiach a vyznačuje sa silným tlakom na rýchle [...]

Trendy

Prečo je potrebný prelom v riadení výkonnosti. A to hneď!

Zrejme najnudnejšou pracovnou činnosťou je predpísaný proces riadenia výkonnosti zamestnancov. Hoci úmysel je dobrý, v praxi sa ukazuje, že [...]