Nárast strojového učenia a umelej inteligencie (AI), rovnako ako väčšina prelomových technológií, je vzrušujúci a pre niekoho aj desivý. Je vzrušujúce vnímať všetky oblasti, v ktorých sa náš život môže zlepšiť, od správy kalendára až po stanovenie diagnózy. No zároveň je desivé vziať do úvahy sociálne a osobné dôsledky – a najmä dôsledky pre našu kariéru. Keďže strojové učenie je stále na vzostupe, všetci potrebujeme rozvíjať nové zručnosti, aby sme sa mohli odlišovať. Ale ktoré?

Umelá inteligencia, automatizácia a robotika majú vplyv na pracovný trh a pracovnú silu už dlhodobo. Autonómne autá či robotické výrobné linky nútia zamestnancov hľadať si nové uplatnenie. A umelá inteligencia sa neustále zdokonaľuje. Ovplyvní teda omnoho širší záber pracovných miest, nielen tie manuálne, ale aj tie, ktoré sú zamerané na myslenie, upozorňujú autori Megan Beck a Barry Libert, ktorí zároveň pracujú v startupe zaoberajúcom sa strojovým učením OpenMatters. „Hovoríme o pracovných miestach, pri ktorých sa nám až donedávna zdalo nepredstaviteľné, že by mohli byť vykonávané bez vyškoleného pracovníka. Pozície ako lekár, učiteľ, finančný poradca, maklér, obchodník či konzultant,“ vymenúvajú Beck a Libert.

Ak sa zamyslíme, tak musíme priznať, že mnohé z týchto profesií sú založené na zručnostiach, v ktorých je umelá inteligencia lepšia, než ľudia: zhromažďovanie údajov, ich analyzovanie, interpretovanie výsledkov, určenie odporúčaného postupu a jeho vykonanie. Pri týchto činnostiach ľudia narážajú na svoje limity a predsudky. Napríklad lekári nikdy nebudú schopní držať krok s každou novou publikáciou. Musia sa spoliehať skôr na svoj obmedzený počet skúseností, než na celistvé znalosti z oblasti. Podobne aj investiční poradcovia – počas svojej kariéry zažijú iba určitý počet transformácií spoločností. Z úzkej skupiny skúseností vytvárajú svoje preferencie, očakávania a postrehy.

Ak vás zaujíma vaša pracovná budúcnosť, môžete napríklad navštíviť stránku „Will robots take my job?“ a po vpísaní názvu vašej pozície sa dozviete, aké šance máte. Môžete zistiť, že napríklad takí mäsiari majú až 93 %-nú pravdepodobnosť, že ich nahradia stroje. Naopak, vzdelávací pracovníci, ktorí koordinujú a plánujú aktivity v predškolských a detských zariadeniach, sa nemajú čoho obávať. Miera pravdepodobnosti ich nahradenia automatizáciou je iba 1,5 %. Tvorcovia stránky vychádzajú z odbornej publikácie o budúcnosti zamestnania od autorov C. B. Freya a M. A. Osbornea.

Čo teda rozvíjať, aby ste boli v práci nenahraditeľní? Experti, HR manažéri a blogeri vo svojich vyjadreniach k tejto téme menujú najčastejšie tieto oblasti, v ktorých človeka umelá inteligencia neprekoná:

Empatia a EQ

Umelá inteligencia nebude prejavovať voči kandidátom do zamestnania empatiu. Za to človek áno. Náborár si dlhodobo vytvára vzťahy a vie sa vcítiť jednak do záujemcov o prácu ako aj do zamestnávateľa. AI nedokáže stavať na vybudovaných vzťahoch alebo z nich čerpať, myslí si riaditeľka personálnej spoločnosti Qui Recruitment Lysha Holmes. Skúsení personalisti často ponúknu zamestnávateľovi aj takého kandidáta, ktorý na papieri nespĺňa kritériá, no personalista jednoducho „vie“, že sa do danej firmy hodí. Vyhodnotí to na základe poznania klienta a jeho firemnej kultúry.

Inteligentný počítač môže diagnostikovať ochorenie a dokonca odporúčať liečbu lepšie ako lekár. Je však potrebné, aby človek z mäsa a kostí sedel a rozprával sa s pacientom, pochopil jeho životnú situáciu (financie, rodinu, kvalitu života atď.) a pomohol určiť, aký plán liečby je optimálny.

Motivácia a interakcia s ľuďmi

Z empatie či súcitu vyplývajú aj ďalšie „ľudské kvality“, na ktorých by sme mali stavať – motivácia a interakcia s ľuďmi. Počítač možno dokáže lepšie diagnostikovať zložité obchodné problémy a odporúčať opatrenia na zlepšenie fungovania organizácie. No ľudská bytosť je stále najvhodnejšia na zrealizovanie týchto zmien, na vedenie tímov, na angažovanie k výkonu či identifikáciu kľúčových jednotlivcov vo firme, ktorí majú byť nositeľmi zmeny.

Presvedčenie a spoločenské porozumenie

Presvedčenie a spoločenské porozumenie sú ďalšie unikátne ľudské nenahraditeľné schopnosti, na ktoré odborníci upriamujú pozornosť. Tieto schopnosti „orientované na človeka“ budú v najbližších desaťročiach čoraz viac cenené. Pritom sa v súčasnosti na ne pri vzdelaní nekladie až taký dôraz. Všetci sme sa už zrejme v živote stretli s lekárom či finančným poradcom, ktorí sa viac ako o našu unikátnu životnú situáciu a potreby zaujímali o tvrdé fakty a čísla.

Ako sa zlepšovať

Nie každý má rovnakú empatickú výbavu. Odborníci odporúčajú preskúmať vlastné schopnosti v tejto oblasti. Pokúste sa rozpoznať svoje silné a slabé stránky v interakcii, motivácii a hodnotení ľudí. Investujte do rozvoja svojej emocionálnej inteligencie tak, ako investujete do rozvoja vašich technických zručností. Najjednoduchším spôsobom je zmena vášho myslenia, uvedomenie si toho, čo je dôležité vo vašej pozícii, a sústredenie sa na to, ako lepšie viesť a ovplyvňovať vaše okolie a ako sa ľuďmi okolo vás viac prepojiť.

red, 30.1.2017