Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily začína byť podľa slovenských firiem kritický. V rámci pravidelného prieskumu, ktorý slúži na zostavenie Job Market Ratingu, ešte domáce spoločnosti nikdy nehodnotili dostupnosť pracovníkov tak zle ako teraz. Aj preto hodnota ratingu  za tretí kvartál 2017 klesla na úroveň 44,8 bodu zo sto, čo znamená medzikvartálny pokles o 1,7 bodu.

Rating je vypracovaný na základe prieskumu medzi domácimi firmami, pričom sleduje viaceré ukazovatele kondície trhu práce. Do najnovšieho vydania prieskumu sa zapojilo 113 respondentov.

Náborové plány zostávajú pozitívne

Kondícia trhu práce zostáva aj naďalej v negatívnom pásme. Všetky kvalitatívne ukazovatele trhu práce sú totiž z pohľadu zamestnávateľov hodnotené ako problémové. Job Market Rating tak nahor ťahajú iba pozitívne náborové plány spoločností,“ hovorí district manažérka Wincott People Jana Mesárová.

wincott 1

Podiel firiem, ktoré plánujú v najbližších dvoch mesiacoch prijímať ľudí, medzikvartálne veľmi mierne klesol – konkrétne z 52,8 % na 52,2 %. Počet spoločností, ktoré predpokladajú znižovanie stavov zas mierne stúpol – z 3,7 % na 5,3 %.

Pozitívne náborové plány majú firmy vo všetkých sledovaných segmentoch hospodárstva. Najvyšší podiel spoločností, ktoré chcú ľudí naberať, je už tradične v segmente automotive a strojárstvo. Na druhej strane, najmenší náborový apetít majú dlhodobo firmy pôsobiace v segmente malo- a veľkoobchodu, čo potvrdili aj výsledky aktuálneho prieskumu.

Celý JOB MARKET RATING za 3. kvartál 2017 si môžete stiahnuť TU.

Medzikvartálny posun v náborovom apetíte firiem je mierny a pohybuje sa v rozmedzí štatistickej chyby. Platí tak, že slovenské spoločnosti aj naďalej riešia predovšetkým výzvy spojené s navyšovaním výroby, než s jej útlmom,“ hovorí J. Mesárová.

Plánujete v období najbližších dvoch mesiacov zamestnancov:

Dostupnosť a kvalifikácia zamestnancov klesá

Kontinuálne znižovanie nezamestnanosti a rastúci počet neobsadených pracovných miest sa v čoraz väčšej miere prejavuje aj na klesajúcej dostupnosti pracovnej sily. Platí pritom, že firmám chýbajú najmä kvalifikovaní ľudia. Tieto ukazovatele sú preto respondentmi prieskumu hodnotené ako najhoršie.

Ako hodnotíte dostupnosť pracovnej sily?        

wincot 3

Ako hodnotíte kvalifikovanosť pracovnej sily?

wincot 4

Aj ďalšie kvalitatívne ukazovatele na trhu práce sú slovenskými firmami hodnotené negatívne. Najmenší problém robí podnikom aj naďalej fluktuácia zamestnancov, horšie už vnímajú kvalitu legislatívy a náklady na pracovnú silu.

Automatizovať chcú v bohatších regiónoch

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa prejavuje aj v plánoch spoločností viac automatizovať svoje činnosti. Prezradili to v sezónnej otázke, ktorá priamo nevstupuje do Job Market Ratingu. Vyššiu mieru automatizácie a digitalizácie totiž predpokladá až 43 % opýtaných.

Najvyšší podiel firiem, ktoré takýto krok plánujú, je z regiónov s nízkou nezamestnanosťou a najvyšším nedostatkom pracovníkov. Ide teda o spoločnosti z Trnavy, Trenčína, Bratislavy či Košíc. Najmenší záujem o automatizáciu zas majú podniky z južných okresov Banskobystrického kraja, kde nezamestnanosť stále vysoko presahuje mieru 10 %.

Plánujete zvyšovať mieru automatizácie/digitalizácie vašich činností/výroby?

wincot 5

 

red, 24.10.2017