Tohtoročné zistenia z Prieskumu odmeňovania poradenskej spoločnosti Korn Ferry ukazujú po zohľadnení inflácie priemerný reálny rast platov vo výške 1,4 %. Rýchlejšie ako inflácia budú mzdy stúpať aj v ďalšom období, najdynamickejšie sa tak bude diať vo výrobných podnikoch a maloobchode.

  • reálny rast miezd predstavuje 1,4 percenta, rovnako ako v minulom roku, no menej ako v roku 2016
  • najvýraznejšie nárasty sú vo výrobnom sektore (1,9 percenta)
  • v sektore IT a Telekomunikácií s dlhodobo najvyššími základnými mzdami dosiahol rast medziročne priemer 0,4 percenta a preto sa rozdiel medzi IT sektorom a zvyškom odvetví v posledných rokoch znižuje
  • sektor financií, ktorý sa dlhodobo nachádzal mierne pod priemerom Slovenska, zaznamenal rast miezd o 2,9 percenta a v prípade bánk či leasingových spoločností až nad 3 – 4 percentá.

Na Slovensku uskutočnili za 12 mesiacov (ku 30.4.2018) úpravy miezd takmer všetky spoločnosti (96 %). Po zohľadnení inflácie 2,4 % predstavuje reálny rast miezd 1,4 %, čo je rovnaký rast ako vlani, no výrazne nižší ako v roku 2016 (2,8 % – najmä z dôvodu deflácie). Komunikovaná percentuálna hodnota zodpovedá priemeru rastu platov v Strednej a Východnej Európe.

Z pohľadu sektorov eviduje spoločnosť Korn Ferry po zohľadnení inflácie najvýraznejšie nárasty vo výrobnom sektore, ktorý zahŕňa všetky výrobné spoločnosti (vrátane automobilového a elektrotechnického sektora), a to vo výške 1,9 %. Napriek vysokým nárastom je výrobný sektor z pohľadu platov na úrovni celoslovenského priemeru. Je preto logické, že sa snaží čoraz vyššími úpravami platov nielen túto pozíciu udržať, ale dostať sa nad priemer Slovenska a byť tak atraktívnym odvetvím na trhu práce.

Reálny rast miezd (očistený o infláciu) v sektore IT a Telekomunikácií s dlhodobo najvyššími základnými mzdami (14 % nad celoslovenským priemerom) dosiahol medziročne priemer 0,4 %. Nominálne nárasty základnej mzdy v tomto sektore sa  priemerne pohybovali na úrovni 2,8 % a v prípade niektorých nedostatkových pozícií v Bratislave mohli dosiahnuť úroveň rastu až 10 %. Napriek stabilnému prvenstvu v rebríčku miezd na Slovensku je IT odvetvie opatrné v ich úpravách. Dôvodom je práve dlhodobá vysoká úroveň platov, ktorá je neudržateľná a preto sa rozdiel medzi IT sektorom a inými odvetviami v posledných rokoch znižuje. Naopak, sektor financií, ktorý sa dlhodobo nachádzal mierne pod priemerom Slovenska, zaznamenal rast miezd o 2,9 % a v prípade bánk či leasingových spoločností až viac ako 3 až 4 %. V najbližšom období preto môžeme očakávať, že vďaka vyšším nárastom si finančné spoločnosti svoju pozíciu na trhu zlepšia a dosiahnu nielen úroveň celoslovenského trhu, ale ho môžu aj prekonať.

Prognóza percentuálneho navyšovania miezd v nasledujúcich 12-tich mesiacoch je samotnými slovenskými spoločnosťami odhadovaná vo výške 4 % (pri odhadovanej inflácii 2 %). Najvyšší očakávaný rast je opäť medzi výrobnými spoločnosťami (4,6 %). To iba dokazuje snahu výrobných odvetví dlhodobo si udržať úroveň platov na priemere Slovenska, prípadne platiť vyššie ako zvyšok trhu. Aj spoločnosti v sektore maloobchodu plánujú vysoký rast na úrovni 4,3 %, v prípade niektorých individuálnych navýšení dosahuje až úroveň 10 % a viac.  Napriek plošnému či individuálnemu zvyšovaniu sa však maloobchod dlhodobo nachádza na spodných priečkach rebríčka platov na Slovensku a vyplýva to aj zo skladby pozícií a typu práce. Napriek vysokej fluktuácii zamestnancov v tomto sektore sa spoločnostiam stále darí obsadzovať voľné pozície a preto je tlak na výšku platov nižší ako pri nedostatkových pozíciách typu IT špecialisti.

Desať rokov po globálnej ekonomickej kríze sú zmienené čísla podporované aj predpoveďami Medzinárodného menového fondu (IMF) o potenciálnom spomalení globálneho ekonomického rastu. „Stagnácia rastu platov je globálnou situáciou a je ovplyvnená aj nedostatkom pracovnej sily na trhu“, vysvetľuje líder divízie odmeňovacích produktov Korn Ferry Ben Frost.  To sa odráža aj v hodnotách nezamestnanosti na Slovensku, ktorá je historicky najnižšia na úrovni 5,6% (priemer EÚ je 7%). „Spoločnosti sú na prípadnú recesiu oveľa lepšie pripravené z pohľadu finančných rezerv a prístupu lídrov k udržateľnosti zamestnancov“, hovorí o pozitívach Senior Client Partner Korn Ferry Nathan Blair.