Pred vstupom na slovenský trh si v spoločnosti Proudly urobili výskum, ktorý sa zameriava na odchod talentov do Českej republiky. Aké sú ich dôvody a čo by ich motivovalo, aby sa vrátili späť? Prečo je lákavé budovať si kariéru za hranicami?

Výskum prebiehal v auguste 2018 formou online dotazníkov a predchádzala mu Focus group s cieľovou skupinou mladých slovenských talentov pracujúcich v ČR. Dotazník vyplnilo 716 Sloveniek a Slovákov vo veku 18 – 35 rokov, ktorí momentálne žijú a pracujú v ČR ako zamestnanci či SZČO (89 %), alebo ešte študujú (17 %). 64 % respondentov má vysokoškolské vzdelanie, 77 % z nich momentálne žije v meste nad 100 000 obyvateľov, genderové zloženie odpovedajúcich je 57 % žien a 43 % mužov.

 Odchod do ČR

 • 90 % respondentov začalo o odchode uvažovať už behom školy – niektorí už na strednej škole alebo ešte skôr, iní na vysokej.
 • 40 % sa rozhodlo odísť, pretože české vysokoškolské vzdelávanie považovali za kvalitnejšie. Z tých, ktorí prišli do ČR medzi vekom 18 – 20 rokov, to bolo dokonca 71 %.
 • 30 % chcelo odísť do zahraničia a ČR považovalo za dobrý štart.
 • 29 % sa chcelo radikálnejšie osamostatniť.
 • 19 % odišlo do ČR za partnerom či partnerkou.
 • 18 % malo problém nájsť na Slovensku zaujímavú prácu. Vo vekovej kategórii 21-29 v čase príchodu do ČR to bolo dokonca 27 %.
 • 15 % prilákala atraktívna pracovná ponuka.
 • 3 z 10 sú svetobežníci – kvôli štúdiu či práci už predtým žili inde v zahraničí. Najčastejšie v UK (26 %), USA (16 %) alebo Nemecku (15 %).
 • Ženy častejšie ako muži pociťovali určité bariéry – chýbajúce zázemie (47 % vs. 39 %), vzdialenosť od domova (28 % vs. 20 %) i obavu z odmietnutia (21 % vs. 14 %).

Postoje

69 % považuje za výhodnejšie budovať si kariéru v ČR. Takmer tretina opýtaných nevidí rozdiel medzi tým, či si človek buduje kariéru na Slovensku alebo v Česku. Len 0,5 % si myslí, že na Slovensku sa kariéra buduje lepšie.

Prečo je podľa väčšiny lepšie budovať si kariéru v ČR?

Spýtali sme sa všetkých zo 69 % – teda 420 respondentov. Muži častejšie ako ženy zohľadňovali vyšší plat (80 % vs. 74 %), vyššiu životnú úroveň (81 % vs. 70 %) a rozmanitejšie príležitosti v odbore (74 % vs. 64 %). Ženy si viac cenia kozmopolitnejšie prostredie (66 % vs. 62 %).

Z otvorených odpovedí: Pri porovnávaní českého a slovenského pracovného trhu sa často skloňuje slovo „rodinkárstvo“. Respondenti majú pocit, že veľké množstvo zaujímavých pozícií je možné na Slovensku získať len vďaka známostiam. Často sa zmieňujú o tom, že vo firmách v ČR je menšia korupcia a stretávajú sa s férovejším prístupom.

Návrat

 • Ukázalo sa, že čím dlhšie dotyční žijú v ČR, tým sú menej ochotní sťahovať sa späť na Slovensko. S vekom potom rastie aj ich pocit, že sa cítia ako doma v ČR – teda tam, kde žijú. Celkovo – v 78 % sa však cítia ako doma v ČR aj na Slovensku, kde vyrástli.
 • 73 % chce svoju rodinu zakladať v ČR.
 • 45 % by sa chcelo na dôchodok vrátiť späť na Slovensko. S rastúcim vekom táto tendencia klesá.
 • 53 % si dokáže predstaviť, že sa na Slovensko vráti (58 % mužov a 49 % žien).

Čo by ich motivovalo k návratu?

 • 87 % by sa vrátilo kvôli vážnej rodinnej situácii.
 • 69 % by sa presťahovalo späť kvôli partnerovi alebo partnerke.
 • 65 % by prilákala atraktívna pracovná ponuka. Vo veku 20 – 25 rokov je to až 71 %, vo veku 30 – 35 už iba 58 %.

Aká by mala byť práca, ktorá by ich motivovala k návratu?

 1. Veľmi dobre zaplatená. Plat je prioritou pre všetky vekové skupiny. S vekom táto priorita rastie.
 2. Pozícia s neobyčajne zaujímavou pracovnou náplňou je podstatná pre všetkých bez rozdielu.
 3. Práca pre lovebrand sa stala tretím najdôležitejším kritériom. Lovebrandy sú ale oveľa väčším lákadlom pre mladších pracovníkov. Pre vekovú kategóriu 30 – 35 je to menej zaujímavý faktor ako napríklad benefity.
 4. Skvelé firemné benefity (neobmedzená dovolenka, služobné auto, škola pre deti…) lákajú o niečo viac staršie vekové kategórie a ženy.
 5. Práca s inšpiratívnymi ľuďmi alebo s tými, ktorých dotyčný už pozná, je atraktívnejšia pre všetkých bez rozdielu.
 6. Najmenej motivujúcou je pre respondentov firemná kultúra, ktorá „im sadne“.

Z otvorených odpovedí: Respondenti, ktorí sa venujú podnikaniu, by na Slovensko odišli, pokiaľ by v biznise mali rovnaké možnosti a podmienky ako v Česku. Niektorí tiež namietajú, že pre ich špecifickú odbornosť nie je na Slovensku zaujímavé uplatnenie. Inde sa respondenti zo zmiešaných česko-slovenských párov ozývajú so skúsenosťou, že zatiaľ čo oni si v ČR nájdu prácu bez problémov, Česi na Slovensku majú oveľa väčší problém.

V prípade, že sa rozhodnú prácu na Slovensku prijať, akú pomoc od zamestnávateľa očakávajú?

 • 85 % očakáva platené voľno na sťahovanie a vybavovanie všetkých administratívnych záležitostí.
 • 46 % by ocenilo škôlku či školu pre deti, ide najmä o respondentov nad 30 rokov.
 • 35 % by ocenilo, keby im firma pomohla s hľadaním adekvátneho bývania.
 • 30 % by považovalo za prirodzené, ak by získali od firmy pomoc so sťahovaním.

 Život v ČR

Čo v ČR oceňujú?

Tu sa preferencie menili podľa pohlavia i regiónu, v ktorom Slováci v ČR žijú. Všeobecne si ženy viac cenia multikultúrne prostredie (55 % vs. 37 %), muži dobré české pivo (60 % vs. 33 %) a jedlo (35 % vs. 25 %). Tí, ktorí žijú v Prahe si cenia viac jednoduchosť cestovania do zahraničia než tí, ktorí žijú v Brne (47 % vs. 18 %). Domáci v Brne si cenia práve viac dobré pivo (63 % vs. 43 %). V Prahe prevláda dobrý pocit z multikultúrneho prostredia (57 % vs. 39 %).

Čo Slovákom v ČR chýba?

 • 80 % Ženám častejšie ako mužom (86 % vs. 73 %).
 • 57 % poriadne hory.
 • 40 % slovenské národné jedlá a nápoje.
 • 20 % zázemie – priatelia, blízki ľudia.
 • 16 % kultúra.

Porovnanie Česi vs. Slováci – ako to vidia?

Pre zaujímavosť sme nechali Slovákov porovnať Česko a Slovensko v niekoľkých oblastiach.

Ukázalo sa, že:

 • V ČR ľudia lepšie ovládajú cudzie jazyky (38 % vs. 15 %).
 • V Česku sú ľudia ústretovejší (41 % vs. 25 %).
 • Na Slovensku zvládnu ľudia vypiť viac alkoholu ako v Česku (60 % vs. 5 %).
 • Na Slovensku sa podľa respondentov ľudia lepšie obliekajú (42 % vs. 12 %).
 • Podľa Slovákov sú Česi väčší športovci (47 % vs. 10 %).
 • Podľa 60 % sa v ČR aj na Slovensku rieši politika rovnako často a intenzívne.
 • Tri štvrtiny sa zhodli, že v ČR je väčšia tolerancia voči iným rasám, náboženstvám či LGBT komunite ako na Slovensku (74 % vs. 6 %).
 • 69 % Slovákov si v Česku dáva pozor na niektoré slová, ktorým Česi často nerozumejú alebo ich zamieňajú.
 • 51 % Slovákov sa stretlo s tým, že Česi nerozumeli ich slovenčine.
 • 41 % sa stretlo v ČR s diskrimináciou na základe svojej národnosti.
 • 35 % Slovákov súhlasí s tým, že majú občas pocit, že sa na nich Česi pozerajú “cez prsty”.
 • 75 % súhlasí s tým, že vzťah Čechov k Slovákom sa líši na základe toho, o ktorý región v ČR ide.