Pripraví nástup inteligentných technológií Slovákov o prácu? Túto otázku si kladieme čoraz častejšie a Manpower na ňu aj našiel odpoveď. A tá je možno pre mnohých prekvapujúca: až 83 percent zamestnávateľov očakáva, že vplyvom automatizácie nebudú musieť prepúšťať, či dokonca budú navyšovať počty pracovníkov. To si však vyžiada aj rast ich zručností – až 93 percent našich firiem vie, že bude musieť do konca desaťročia v tomto smere vyvinúť aktivitu. Nemôžu sa totiž spoliehať na to, že nájdu talenty práve vtedy, keď ich budú potrebovať.

Ako ale zabezpečiť, aby si títo ľudia rozumeli so strojmi, ktoré budú plniť mnohé z rutinných, ale aj náročnejších pracovných úloh? Aj na to odpovedal prieskum, ktorý Manpower urobil v 44 krajinách (vrátane SR) a medzi 19-tisíckami zamestnávateľov. Odpovede zhrnul do 7 bodov:

  1. Nezabúdajte, že vodcovstvo je dôležité – teda že manažéri musia iniciovať zmeny, inovácie a kultúru, a tak zaistiť, že ich firmy budú učiacou sa organizáciou v období rýchlo sa meniacich potrebných zručností.
  2. Zaistite, aby ženy boli súčasťou riešení – tvoria až polovicu pracovnej sily a v roku 2017 v dosiahnutom vzdelaní predbehli mužov. Vytvoriť kultúru, v ktorej sa ženám môže dariť, nebolo nikdy také dôležité. A navyše: keď je to dobré pre ženy, je to dobré aj pre ostatných.
  3. Pochopte, čo vaši pracovníci chcú – v roku 2025 budú mileniáli a príslušníci generácie Z tvoriť viac než dve tretiny svetovej pracovnej sily. Firmy na to musia zareagovať adaptáciou pracovných modelov NextGen zahrňujúcich freelancerov, projektovú prácu a čiastočné úväzky, aby pritiahli a uchovali si tie najlepšie zručnosti, pretože 87 percent zamestnancov má o také spôsoby práce záujem.
  4. Spoznajte schopnosti svojich ľudí – podniky musia využívať vyhodnocovanie, čisté dáta a prediktívny výkon v snahe rozmiestiť talent čo najefektívnejšie a zamedziť vytváraniu tzv. bank zručností.
  5. Školenia na mieru – štandardizované školenia nahradia presne zacielené stratégie a odborné vedenie. Tak sa u pracovníkov rozvíjajú zásadné, žiadané zručnosti.
  6. Stavte na mäkké zručnosti – firmy by mali zladiť svoje stratégie v otázke talentov so skutočnosťou, že mäkké zručnosti je zložitejšie rozvíjať než tie technické.
  7. Umožnite ľuďom vytvárať synergie s technológiami – zamestnávatelia musia priebežne zlepšovať zručnosti svojich pracovníkov a vytvárať talenty tak, aby doplňovali automatizáciu.

Ktoré profesie majú pred sebou svetlú budúcnosť? Dozviete sa TU.

Práve tzv. mäkké zručnosti, o ktorých pojednáva bod 6, sa ukazujú ako jeden z kameňov úrazu. Až polovica slovenských firiem si myslí, že pracovníci sa ťažšie učia mäkké zručnosti (napr analytické myslenie, komunikácia) ako tie technické. Tzm. že kreatívni ľudia, schopní spracovávať komplexné informácie, prispôsobiví a obľúbení, majú pred sebou sľubnú kariéru. A ktorých profesií sa táto ružová budúcnosť najviac týka? Sú to predovšetkým ľudia v IT, za nimi nasleduje obchod a starostlivosť o zákazníkov. Naopak, najväčší pokles počtu zamestnancov sa dotkne kancelárskych činností a administratívy.

red, 6. 5. 2019