Takmer tretinu slovenských firiem ovládajú, alebo z pozície konateľky či predsedníčky predstavenstva riadia ženy. Zistenie priniesla poradenská spoločnosť Bisnode, jednotka v poskytovaní dát ekonomických informácií. Podľa nej je podiel firiem, ktoré sú ovládané alebo riadené ženami u nás na úrovni 27,77 percenta. Obdobné výsledky ukázala analýza aj v susednom Česku, kde sú ženy zastúpené v 27,32 percenta  spoločností. Výraznejšie rozdiely sa však ukazujú v kategóriách výnosy a zisky, kde majú slovenské ženy navrch.

Kým podiel výnosov firiem, ktorým šéfujú ženy na Slovensku dosahuje úroveň 16,49 percenta, pri „ženských“ firmách podnikajúcich v Čechách ukázala analýza o necelých päť percentuálnych bodov nižší podiel výnosov (11,59 percent). Lepšie výsledky dosiahli Slovenky rovnako aj pri ziskoch firiem, ktoré majú v top manažmente ženy. „Firmy so Slovenkami na vrcholových pozíciách dosiahli podiel na zisku 17,02 percenta, čo je dvakrát viac, ako pri firmách, v ktorých stoja na čele Češky. V ich prípade pomer pri zisku predstavoval 8,71 percenta, čo je o 8,31 percentných bodov menej, ako pri  firmách ich slovenských kolegýň,“ hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Poradenská spoločnosť Bisnode skúmala dáta dovedna 275 482 firiem pôsobiacich na Slovensku, z ktorých 76 490 podnikov je ovládaných alebo riadených ženami. Ide tak približne o tretinové zastúpenie ženských firiem. Podobný výsledok je vidieť aj v Česku, kde Bisnode zohľadnil v analýze dáta celkovo 494 230 firiem a z toho 135 033 podnikov, ktoré riadia ženy.

Porovnanie českých a slovenských firiem, ktoré sú riadené alebo ovládané ženami*

  Na Slovensku V Českej republike
  Počet Výnosy v EUR Zisk v EUR Počet Výnosy v EUR Zisk v EUR
Firmy riadené ženami 76 490 31 289 377 980 1 394 725 836 135 033 42 456 488 013 2 119 367 812
Všetky firmy 275 482 189 781 591 389 8 196 017 877 494 230 366 263 381 865 24 345 896 607
Podiel 27,77% 16,49% 17,02% 27,32% 11,59% 8,71%
*žena vlastní majoritný majetkový podiel alebo je predsedníčkou predstavenstva či konateľkou
Zdroj: Bisnode