Prvé tri mesiace na novej pozícii sú kľúčové. Ukážte už na pohovore, že viete, ako s týmto časom naložíte a manažérske miesto bude vaše. Pomôže vám plán 30-60-90. Pozrite sa, ako si ho vytvoríte.

Výberové konania na manažérske pozície bývajú zdĺhavé. Ak sa chcete odlíšiť od ostatných kandidátov, vypracujte si 30-60-90 dňový plán. Teda návrh krokov, ktoré plánujete počas skúšobnej doby na novej pozícii podniknúť. Vášmu potenciálnemu šéfovi tak ukážete, že máte iniciatívu, energiu, nasadenie a odhodlanie uspieť. Ak si dáte záležať, môžete tak povýšiť bežný pracovný pohovor na hodnotnú diskusiu o problémoch a riešeniach.

Ako zostaviť plán 30-60-90

Plán 30-60-90 je zoznam aktivít, ktoré predpokladáte, že budete schopný splniť počas prvých troch mesiacov. Vďaka nastaveniu cieľov budete zároveň kvalitnejšie pripravený na otázky na pohovore.

Prvých 30 dní

Prvých 30 dní je zvyčajne zameraných na tréningy a školenia, aby ste boli schopný svoju novú pozíciu úspešne vykonávať. V závislosti od typu pracoviska to zahŕňa podnikové systémy, softvér, produkty a služby, zákazníkov, klientov a podobne. V spoločnosti sa počas prvého mesiaca „zabývavate“.

Druhých 30 dní

Počas nasledujúcich 30 dní tréningov ubúda a pribúda viac činnosti. Zamerajte sa teda na to, ako získate detailnejší obraz o práci a spoločnosti. Mali by ste byť schopný vyriešiť už aj niekoľko problémov, prípadne navrhnúť zlepšenia, ktoré prinesú rýchle výsledky (tzv. quick wins). Očakávajte už aj prvú spätnú väzbu od nadriadených.

Tretích 30 dní

Posledných 30 dní by už malo byť naplnených vašou iniciatívou. Možno už budete koordinovať projekty sami, prípadne navrhnete nové. Prinesiete firme nové obchody, vyriešite zložitejšie problémy.

Ako sa vyhnúť chybám

Motivačný spisovateľ Brendan Reid hovorí, že najčastejšou chybou plánov 30-60-90 je to, že ich autori píšu pre seba, namiesto toho, aby ich zosúladili s cieľmi spoločnosti.

Ďalšou veľkou chybou je prílišná všeobecnosť. Vyhnite sa frázam typu – stretnutia s kľúčovými klientmi. Tie sú predsa samozrejmé. Zmierte sa s tým, že je takmer nemožné zostaviť plán 30-60-90 bez podrobného skúmania vášho potenciálneho zamestnávateľa, prípadne aj jeho konkurentov. Pokúste sa nastaviť reálne merateľné výstupy, ktoré budú mať pridanú hodnotu pre firmu. Napríklad, že urobíte audit a optimalizáciu jedného kľúčového procesu.

Plán by mal obsahovať aj zrozumiteľný spôsob merania výstupov a konkrétny zoznam úloh.

Ako by mal plán 30-60-90 vyzerať

Hoci ide v prvom rade o obsah, forma by nemala zaostávať. Plán 30-60-90 by mal byť stručný a jasný, no zároveň jedna A4 nestačí. K dispozícii je množstvo predlôh, jednu z nich nájdete aj tu 30-60-90-Day-Template-Final.

red, 11.1.2016